Language

EU Douane actieplan tegen IPR inbreuken

Op 10 december 2012 heeft de Raad een Resolutie aanvaard over het EU douane actieplan in de strijd tegen IPR inbreuken voor de periode 2013-2017.

Strategische doelstellingen van het actieplan:

  • effectieve implementering en opvolging van de nieuwe EU wetgeving rond strafuitvoering door douane ivm IPR;
  • strijd tegen de belangrijkste trends in de inbreuken in de handel van IPR goederen;
  • strijd tegen de inbreuken in de handel van IPR goederen in de volledige waardeketen;
  • versterken van de samenwerking met de Europese strafuitvoerders ivm IPR inbreuken.

De Commissie bereid in samenwerking met experts uit de Lidstaten een gedetailleerde roadmap voor om het actieplan effectief en doeltreffend te implementeren en op te volgen.

Lees meer