Language

Europa verplicht zelfdovende sigaret

Vanaf midden november 2011 mogen in alle landen van de Europese Unie enkel nog “zelfdovende” sigaretten verkocht worden.

sigaret-test-detail-2.jpg
Europa wil hiermee het aantal woningbranden terugdringen, net zoals in Australië, Canada, Finland en de VS waar deze RIP of Reduced Ignition Propensity sigaret al verplicht is. Ze dooft vanzelf wanneer er een bepaalde tijd niet aan getrokken wordt.
De sigaretten worden getest volgens een daarvoor ontwikkelde methode nl. EN ISO 12863:2010 “standaard beproevingsmethode voor bepaling van het ontstekend vermogen van sigaretten”
De tekst werd in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd op 10 augustus 2011 - 2011/496/EU.
Volledig opbrandende sigaretten zullen dan in Europa nog moeilijk te vinden zijn.
Hoe moet dan een sigarettest uitgevoerd worden op meubelstoffen? De Europese norm EN 1021-1 zal daarom herzien moeten worden en … wat nu met de Britse en Ierse wetgeving op zitmeubelen voor privégebruik?

Wordt beslist vervolgd...

Informatie: Pros Van Hoeyland - pvh [at] centexbel [dot] be