Language

Europees Eenheidspatent goedgekeurd

Op 11 december 2012 keurde het Europese Parlement de creatie van een Europees eenheidspatent goed. Dankzij deze beslissing (die zo’n veertig jaar op zich heeft laten wachten) zullen bedrijven (vooral KMO’s) en onderzoekscentra hun uitvindingen in Europa veel goedkoper, met minder administratieve rompslomp en in een groter marktgebied kunnen octrooieren.
EPO voorzitter, Benoît Battistelli, zegt: "Cutting the costs of patenting inventions in Europe will strongly benefit European enterprises, especially research centres and SMEs. The vision of the founding fathers of the EPO to equip the European economy with a truly supranational patent system can now become a reality, strengthening Europe's competitiveness."
Het Europese patent is geldig in 25 deelnemende staten (Spanje en Italië doen vooralsnog niet mee) van de Europese Unie. De uitreiking en beheer van de patenten is toevertrouwd aan EPO (European Patent Office).
Er wordt bovendien een gemeenschappelijk gerechtshof, het Unified Patent Court (of UPC), in het leven geroepen om de geschillen over patenten te regelen onder een internationale overeenkomst.

Tijdslijn: vanaf wanneer kunt u een Europees Eenheidspatent aanvragen?

  1. het eenheidspatent wordt eerstdaags formeel aangenomen door de Europese Raad en het Europese Parlement
  2. het wordt pas mogelijk eenheidspatenten aan te vragen wanneer de wettelijke voorzieningen van kracht zijn voor zowel het eenheidspatent als de UPC (gemeenschappelijk hof). Op 18 februari 2013 wordt verwacht dat de overeenkomst over de UPC wordt ondertekend en van kracht wordt nadat dertien EU lidstaten het pakket hebben geratificeerd, waaronder Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
  3. EPO verwacht het eerste eenheidspatent in 2014 te kunnen valideren

Voordelen:

  • wettelijke bescherming van uitvinders in 25 EU-lidstaten door middel van een enkele administratieve stap
  • omdat het eenheidspatent niet langer in iedere afzonderlijke lidstaat gevalideerd noch in verschillende talen vertaald hoeft te worden en omdat de administratie niet langer in iedere afzonderlijke staat plaatsvindt, zullen de kosten drastisch dalen
  • bijgevolg wordt Europa aantrekkelijker voor innovatie en voor investeerders en kan het beter concurreren met de Aziatische landen en de Verenigde Staten

Patent reform package - Frequently Asked Questions - Source Europa Press Releases