Language

Europees onderzoek: Horizon 2020

Nieuw en ambitieus Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2014-2020

HORIZON 2020 is het financiële instrument waarmee Europa de Innovation Union wil implementeren, het paradepaardje van Europa 2020. Het doel is de concurrentiepositie van Europa op wereldschaal veilig te stellen. Het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie loopt van 2014 tot 2020 en beschikt over een budget van 80 miljard euro. Met dit programma worden nieuwe groeimogelijkheden en meer werkgelegenheid in Europa gecreëerd.

De verschillende fondsen (Kaderprogramma’s voor Onderzoek en Technische Ontwikkeling (Cordis), CIP en EIT) worden gegroepeerd wat alles veel eenvoudiger en toegankelijker maakt.

HORIZON 2020 heeft tot doel:

  • Een budget van 24 598 miljoen euro wordt voorzien om het Europese wetenschappelijke onderzoek te ondersteunen en te stimuleren.
  • Een budget van 17 938 miljoen euro wordt voorzien voor industriële innovaties, waarbij fors wordt geïnvesteerd in sleuteltechnologieën en waarbij KMO’s een verbeterde toegang krijgen tot kapitaal en steun.
  • Er wordt een budget van 31 748 miljoen euro voorzien om problemen te helpen oplossen waarmee alle Europese burgers worden geconfronteerd zoals klimaatverandering, duurzaam transport en mobiliteit, het goedkoper maken van hernieuwbare energie, voedselveiligheid of de gevolgen van de veroudering van de bevolking.

HORIZON 2020 pakt de sociale uitdagingen aan door de kloof te dichten tussen onderzoek en markt, door bijvoorbeeld innovatieve ondernemingen te helpen bij de ontwikkeling van technologische doorbraken in producten met een reële commerciële toekomst. Deze marktgedreven aanpak houdt in dat er partnerships worden gesloten met de privésector en met de lidstaten om alle nodige hulpmiddelen samen te brengen.
HORIZON 2020 wordt aangevuld met maatregelen die de Europese Onderzoeksruimte (ERA) verder moeten uitwerken tot 2014. Deze maatregelen moeten de barrières opheffen die de creatie van een echte eenheidsmarkt voor kennis, onderzoek en innovatie in de weg staan.