Language

IPR - BBIE voert Engels in als derde taal

Vanaf 1 oktober 2013 kunt u bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) alle handelingen in het Engels verrichten. Het BBIE voert het Engels in als werktaal naast Nederlands en Frans. Zo kunnen onze klanten en relaties niet alleen in het Engels met ons corresponderen, maar ook een merk- en modelregistratie, oppositie en alle andere officiële handelingen voortaan in het Engels doen.

Het BBIE streeft ernaar zijn gebruikers klantvriendelijke, eigentijdse en betrouwbare service te bieden. Met onze hoogstaande service werden we in 2010 door een internationaal vakblad[1] verkozen tot beste merkenbureau in de wereld; een toppositie die we graag waarmaken met aanvullende verbeteringen in onze dienstverlening. Daarom hebben we hard gewerkt aan het invoeren van Engels als derde taal bij het BBIE en is dit op 1 oktober 2013 een feit.

Engels als derde taal

Naast de twee bestaande officiële talen, Nederlands en Frans, wordt vanaf 1 oktober het Engels ingevoerd als derde taal. De procedure is zo ingericht dat alle handelingen bij het BBIE voortaan ook in het Engels kunnen worden verricht, maar dat in procedures waarbij verschillende partijen zijn betrokken (opposities) niemand ertoe gedwongen kan worden deze taal te gebruiken. Het BBIE kan op verzoek en tegen betaling een vertaling verstrekken van in het Engels gestelde gedeponeerde rechten naar een van de officiële talen. Uiteraard gelden bij eventuele gerechtelijke procedures de taalregels van de betreffende rechterlijke instantie.

Online merkregistratie vernieuwen

Naast de invoering van Engels als werktaal vinden er per 1 oktober nog een aantal veranderingen plaats. Binnen het BBIE werken we al jaren aan het steeds verder digitaliseren van onze diensten. De volgende dienst die we volledig gedigitaliseerd hebben is het proces voor het vernieuwen van merkinschrijvingen. Deze kan per 1 oktober 2013 dus volledig digitaal uitgevoerd worden. Met de online betaling is de merkinschrijving direct met 10 jaar verlengd. Hiermee vereenvoudigen en versnellen we deze procedure aanzienlijk.

Andere veranderingen

Per 1 oktober wordt de oppositietermijn voortaan berekend vanaf de publicatiedatum van het depot, is de termijn voor opschorting van opposities op gezamenlijk verzoek gewijzigd naar vier maanden en is er een wettelijke basis gekomen voor ons i-DEPOT.
Daarnaast wordt voor het einde van dit jaar ook een elektronische tool verwacht voor internationale depots en modeldepots te kunnen aanbieden.

Tekst overgenomen uit website BBIE