Language

Nieuws

New publication "Functional Finshes for Textiles"

book_cover_functional_finishes.jpg

Functional Finishes for Textiles: Improving Comfort, Performance and Protection

Editor: Roshan Paul
Woodhead Publishing Series in Textiles
ISBN-13: 978-0857098399ISBN-10: 085709839X
Release: October 24, 2014

Centexbel is a Corresponding Member of CELC

The European Confederation of Linen and Hemp (CELC) is the only European agro-industrial organization federating all the stages of production and transformation for linen & hemp.

It is the privileged spokesperson for 10 000 European companies and oversees the fiber’s development from plant to finished product.

Materialenscan

banner_materialenscan_0.png

Doe nu de gratis materialenscan en verlaag uw milieu-impact én de productiekosten

Grondstoffen worden schaars en duur. De OVAM en het Agentschap Ondernemen streven naar een duurzaam materialengebruik in Vlaanderen om een antwoord te bieden op die toekomstige schaarste. Samen ontwikkelden ze daarom een materialenscan voor kmo's.

Milieu-impact én productiekosten verlagen

Digitaal uw Belgisch patent indienen

Op 22 september 2014 werd de nieuwe Belgische Octrooiwet van kracht (boek XI). De veranderingen aan de wet zorgen ervoor dat deze meer in lijn zal liggen met de internationale en Europese wetgeving. Zo biedt de nieuwe wet meer herstelmogelijkheden bij het missen van een termijn en wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een octrooiaanvrage in het Engels in te dienen (mits een vertaling in het Nederlands, Frans of Duits binnen de drie maand volgt).

Ook is het sinds 22 september 2014 mogelijk om een octrooiaanvrage digitaal in te dienen. Voorheen gebeurde dit nog via fax en post.

Spanish local tv covers the project SustAffor

The aim of the SustAffor project (Bridging effectiveness and sustainability in afforestation / reforestation in a climate change context: new technologies for improving soil features and plant performance) is to design, produce, develop and validate on-field novel techniques to improve tree planting projects from an environmental, technical and economic point of view.

The video of the local Catalunya television network also includes an interview with Luc Ruys of Centexbel on the use of agrotextiles in afforestation projects.

Succesvol hergebruik natriumsulfaat in verfproces

Lokaal hergebruik van natriumsulfaat in een verfproces bij Monks International NV

Monks International gebruikt natriumsulfaat als elektrolyt in reactieve verfprocessen. De afvalwaterstroom na het verven bevat, naast zout en verfhulpmiddelen, gemiddeld 10 à 20% van de niet-gefixeerde kleurstoffen.

European Commission film about At~Sea project

On May 27 and June 2, a film crew from the European Commission visited partners OCEAN and SIOEN to make a 3-minute video on the AT~SEA project. It includes images from the test site at OCEAN and from the substrate production at SIOEN as well as interviews with partners OCEAN, SIOEN and CENTEXBEL.

Further reading

Please feel free to spread the news!

Symposium Techtextil 2015 - Call for Papers

techtextil_frankfurt_logo_4560.jpgYou are kindkly invited to give a lecture at the next Techtextil Symposium from 4 to 7 May 2015. The symposium will be held concurrently with Techtextil - International Trade Fair for Technical Textiles and Nonwovens - and Texprocess - Leading International Trade Fair for Processing Textile and Flexible Materials - in Frankfurt am Main.

EU waste review proposal

On 2 July 2014, the European Commission adopted a legislative proposal and annex to review recycling and other waste-related targets in the EU Waste Framework Directive 2008/98/EC, the Landfill Directive 1999//31/EC and the Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC.

The aim of the proposal is to help turn Europe into a circular economy, boost recycling, secure access to raw materials and create jobs and economic growth. It does so by setting ambitious targets and adding key provisions on the instruments to achieve and to monitor them. The proposal is presented as part of the circular economy package.

essenscia innovation award 2014

innovationaward2014_0.pngNa het succes van de eerste editie in 2012 lanceert essenscia de essenscia Innovation Award 2014.
essenscia wil zo Belgische bedrijven stimuleren om te innoveren en hun intellectuele eigendom te beschermen. De bescherming van een innovatie is een cruciale factor bij de succesvolle ontwikkeling en de commercialisering van het innovatieproject. De Octrooicel, door essenscia opgericht in 2011 in partnerschap met de Federale Overheidsdienst Economie, heeft nauwe banden met de essenscia Innovation Award, omdat de cel voor ogen heeft om het intellectuele eigendom te bevorderen.