Language

Nieuws

Fiscal rules stimulate patents

Sander De Vrieze (Centexbel, Belgium) talks about stimulating the role of patents by fiscal rules

Afscheid van Hélène Galère

Vandaag overleed onze collega, Hélène Galère, aan de gevolgen van een slepende ziekte.

Hélène werkte sinds 18 augustus 1975 bij Centexbel en zou op het eind van deze maand met pensioen gaan.

Naast haar onderzoekswerk, ontwikkelde Hélène verschillende informaticatools voor de boekhouding. Haar laatste werkterrein bevond zich op het vlak van comfortmetingen, waar ze zich inzette voor de accreditatie van de "skin model" testen.

We herinneren haar als een lieve, moedige, optimistische en loyale collega en wensen haar echtgenoot, familie en vrienden heel veel sterkte.

Stijn Devaere at Compliance Tuesday - ProductIP

September 11th, 2012

Mr Stijn Devaere of Centexbel presented textile regulations and Oeko-Tex on Compliance Tuesday in cooperation with ProductIP at Ede, The Netherlands.

ProductIP offers an internet based expert system to manufacturers, importers, traders and retailers that helps them to create, manage and share technical compliance files in a structured way.

Versoepeling fiscale aftrek uit octrooi-inkomsten

De federale overheid voorziet in een versoepeling van enkele fiscale maatregelen in het kader van een relanceplan voor onderzoek en ontwikkeling. Eén van de maatregelen is de vereenvoudiging van de fiscale aftrek van octrooi-inkomsten waardoor innoverende bedrijven, en vooral KMO’s, meer mogelijkheden krijgen.

In memoriam Jean Stryckman

Op zondag 9 september 2012 overleed Jean Styckman, ere-directeur-generaal van Centexbel.

Jean Stryckman werd in 1967 benoemd tot directeur van Centexbel, waar hij sinds 1952 in dienst was. Hij bleef directeur tot december 1993.
Dhr. Stryckman was ere-directeur-generaal van Centexbel en senior member van de GEDRT (waarvan Centexbel het voorzitterschap waarneemt).

Hij wordt op vrijdag 14 september om 11 uur begraven in Grammene in besloten kring.

JEAN STRYCKMAN: 42 JAAR TEN DIENSTE VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN TEXTIEL

CEN/TC 207 WG 9

Vergadering Parijs 19/20 juni 2012

Zitmeubelen / testmethoden brandgedrag

  1. bespreking ringtesten RIP sigaretten (Reduced Ignition Propensity - zelfdovende sigaretten)
  2. herziening EN 1021-1 (sigarettest) en EN 1021-2 (vlamtest) voor zitmeubelen
  3. herziening EN 597-1 (sigarettest) en EN 597-2 (vlamtest) voor matrassen

Hightech in de West-Vlaamse textielsector

Een (niet enkel historisch) belangrijke sector voor West-Vlaanderen is de textielindustrie. De klassieke confectie mag dan al veel van zijn pluimen verloren hebben, een segment zoals technisch textiel blijft hoog scoren op de innovatiebarometer en wordt gedragen door een waaier aan ondernemingen met wereldreputatie.

RAPEX info exchange on consumer health and safety

RAPEX is the EU rapid alert system that facilitates the rapid exchange of information between Member States and the Commission on measures taken to prevent or restrict the marketing or use of products posing a serious risk to the health and safety of consumers with the exception of food, pharmaceutical and medical devices, which are covered by other mechanisms.

Cijfers bewijzen fiscaal voordeel octrooi-inkomsten

Eerste cijfers fiscaal voordeel octrooi-inkomsten bekend

De overheid publiceerde de eerste cijfers van de specifieke belastingsaftrek van de inkomsten op geoctrooieeerde producten. Centexbel organiseerde in 2011 reeds een workshop over deze regel.

Wegwijs in meer textieletiquette

VERORDENING (EU) Nr. 1007/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van Richtlijn 73/44/EEG van de Raad en Richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad

IMG_1069_0.JPGOpnieuw een prachtig voorbeeld van “wetstratees”. Centexbel vertaalt dit graag voor u, want de richtlijn is té belangrijk!