Language

Nieuws

CEN/TC 207 WG 9

Vergadering Parijs 19/20 juni 2012

Zitmeubelen / testmethoden brandgedrag

  1. bespreking ringtesten RIP sigaretten (Reduced Ignition Propensity - zelfdovende sigaretten)
  2. herziening EN 1021-1 (sigarettest) en EN 1021-2 (vlamtest) voor zitmeubelen
  3. herziening EN 597-1 (sigarettest) en EN 597-2 (vlamtest) voor matrassen

Hightech in de West-Vlaamse textielsector

Een (niet enkel historisch) belangrijke sector voor West-Vlaanderen is de textielindustrie. De klassieke confectie mag dan al veel van zijn pluimen verloren hebben, een segment zoals technisch textiel blijft hoog scoren op de innovatiebarometer en wordt gedragen door een waaier aan ondernemingen met wereldreputatie.

RAPEX info exchange on consumer health and safety

RAPEX is the EU rapid alert system that facilitates the rapid exchange of information between Member States and the Commission on measures taken to prevent or restrict the marketing or use of products posing a serious risk to the health and safety of consumers with the exception of food, pharmaceutical and medical devices, which are covered by other mechanisms.

Cijfers bewijzen fiscaal voordeel octrooi-inkomsten

Eerste cijfers fiscaal voordeel octrooi-inkomsten bekend

De overheid publiceerde de eerste cijfers van de specifieke belastingsaftrek van de inkomsten op geoctrooieeerde producten. Centexbel organiseerde in 2011 reeds een workshop over deze regel.

Wegwijs in meer textieletiquette

VERORDENING (EU) Nr. 1007/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van Richtlijn 73/44/EEG van de Raad en Richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad

IMG_1069_0.JPGOpnieuw een prachtig voorbeeld van “wetstratees”. Centexbel vertaalt dit graag voor u, want de richtlijn is té belangrijk!

essenscia Innovation Award Competition

Win 30.000 euro met uw uitvinding

Essenscia (de Belgische federatie voor chemie en "life sciences") schrijft dit jaar voor het eerst een "Innovation Award" uit.
Op de website van essenscia vindt u meer informatie over deze wedstrijd.
essenscia_inno_award.jpg

Stad Kortrijk en Eurometropool op bezoek

eurometropole_0.JPG
(vlnr) Bob Vander Beke (commercieel directeur Centexbel), Stef Vande Meulebroucke (algemeen directeur Eurometropool), Chris Lecluyse (kabinetschef van burgemester Stefaan De Clerck uit Kortrijk), Thomas Seynaeve (Seynaeve nv en voorzitter Centexbel), Francis Verstraete (Masureel Veredeling nv en past-voorzitter Centexbel) en Jan Laperre (directeur-generaal Centexbel) foto: Fa Quix (directeur-generaal Fedustria)

China grootste patentfiler ter wereld in 2011

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het zover: China heeft de USA en Japan ingehaald in aantal patentaanvragen per jaar. Na een groei in 2009 met 25% scheelde het al niet veel meer, maar met een extra groei in 2010 van 33%, kwam het aantal aanvragen in 2011 op 1.63 miljoen.

Betekent dit dat China naast een economische grootmacht ook dé wereldwijde innovator zal worden? Niet noodzakelijk: de Chinese overheid stimuleert al langer het nemen van patenten bij de Chinese bedrijven, omdat zij het aantal patenten ook daadwerkelijk zien als een maatstaf voor innovatie.

Nieuwe OEKO-TEX® testcriteria zijn van kracht

OEKO-TEX® Certificatie is opstap naar REACH conformiteit

Na een overgangsperiode van drie maanden, werden de criteria en grenswaarden voor schadelijke stoffen in textiel, die begin januari werden gepubliceerd door de OEKO-TEX® Association, van kracht op 1 april 2012 voor alle certificatieprocedures. De nieuwe testvereisten hebben, zoals gebruikelijk, ook betrekking op de zogeheten Substances of Very High Concern (SVHC) uit de ECHA Kandidaatlijst voor textielproductie, met inbegrip van de 20 chemicaliën die eraan werden toegevoegd op 19 december 2011.

Determination of formaldehyde

Important notice

formaldehyde_0.gif
Because of a change in the Japanese industrial standard JIS L 1041(July 2011), the Oeko-Tex® method (Oeko-Tex® standard 201 M-8 based on JIS L 1041) for the determination of the content of formaldehyde, will be modified accordingly.