Language

Nieuws

Risico's in de slaapomgeving

Slaap wel… en veilig

Onder de titel "Risks in the sleeping environment" wil de Europese Commissie een mandaat geven aan CEN om normen uit te werken rond de veiligheid van kinderartikelen. Een mandaat is een uitdrukkelijke opdracht om Europese normen te ontwikkelen, die de wetgeving ondersteunen en die de fabrikanten kunnen gebruiken om aan te tonen dat hun producten veilig zijn en aan de wetgeving voldoen.

OHIM versnelt procedure door invoering e-certificaten

In lijn met de huidige CTM certificaten, heeft het OHIM een nieuw online systeem voor RDC certificaten in gebruik genomen op 15 november met de bedoeling de registratietijden drastisch in te korten. Van nu af aan zal het Bureau niet langer RCD certificaten op papier afleveren.

MANGO is nu “Made in Green”

mango01.jpgMANGO is het eerste grote internationale modemerk met vestigingen in de vijf continenten, dat de “made in green” certificatie voor al zijn artikelen heeft behaald.

Certificatie van loodgehalte in kinderkleding en speelgoed

In augstus 2010 werd Centexbel door de US overheid geaccrediteerd als "derde laboratorium" volgens het CPSC (identificatienummer 1282).
Hierdoor is Centexbel bevoegd om testcertificaten uit te reiken voor:

  • het totale loodgehalte in speelgoed en textielproducten voor kinderen tot 12 jaar volgens CPSIA, 16 CFR, part 1303
  • oppervlakte ontvlambaarheid van tapijten en karpetten volgens CPSIA, 16 CFR Part 1630
  • oppervlakte ontvlambaarheid van kleine tapijten en karpetten volgens CPSIACPSIA, 16 Part 1631

Textielmusea op zoek naar textielvrijwilligers

MIAT zoekt vrijwilligers

Het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT) is een historisch museum dat gevestigd is in Gent (adres: Minnemeers, nr. 9, 9000 Gent). Het museum brengt het verhaal van technologische (r)evoluties en is in het bezit van enkele topstukken zoals de spinmachine Mule Jenny, stoommachines, vlas- en katoengetouwen, drukkerijmachines en talrijke evocatieve opstellingen.

Wijzigingen met betrekking tot Gemeenschapsmerken

OHIM wijzigt procedures

Het OHIM verandert enkele procedures met betrekking tot het beëindigen of verlengen van de looptijd en voert nieuwe richtlijnen in voor de bewijsvoering van gebruik tijdens betwistingsprocedures. Beide aspecten werden voorgesteld aan de OHIM gebruikersgroep in maart et het Bureau heeft een aantal van hun bezwaren opgenomen in de definitieve tekst. De wijzigingen treden in voege op 15 september 2010.

PPE Conference 2011

ppe-conference2011-webbanner_0.jpg

Centexbel : third party Conformity Assessment Body

On 25/8/2010, the US Consumer Product Safety Committee has approved Centexbel's testing laboratory as an accredited laboratory to perform tests on:

Vertaalregelingen voor toekomstig EU-octrooi

Volgens het huidige voorstel voor een verordening van de Raad zouden de kosten voor een EU-octrooi dat de 27 lidstaten beslaat, minder dan 6 200 EUR bedragen, waarvan slechts 10% voor vertalingen zou zijn bestemd.

Centexbel in het NTG

Van Wieg tot Wieg: tentoonstelling rond duurzame materialen