Language

Nieuws

Certificatie van loodgehalte in kinderkleding en speelgoed

In augstus 2010 werd Centexbel door de US overheid geaccrediteerd als "derde laboratorium" volgens het CPSC (identificatienummer 1282).
Hierdoor is Centexbel bevoegd om testcertificaten uit te reiken voor:

  • het totale loodgehalte in speelgoed en textielproducten voor kinderen tot 12 jaar volgens CPSIA, 16 CFR, part 1303
  • oppervlakte ontvlambaarheid van tapijten en karpetten volgens CPSIA, 16 CFR Part 1630
  • oppervlakte ontvlambaarheid van kleine tapijten en karpetten volgens CPSIACPSIA, 16 Part 1631

Textielmusea op zoek naar textielvrijwilligers

MIAT zoekt vrijwilligers

Het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT) is een historisch museum dat gevestigd is in Gent (adres: Minnemeers, nr. 9, 9000 Gent). Het museum brengt het verhaal van technologische (r)evoluties en is in het bezit van enkele topstukken zoals de spinmachine Mule Jenny, stoommachines, vlas- en katoengetouwen, drukkerijmachines en talrijke evocatieve opstellingen.

Wijzigingen met betrekking tot Gemeenschapsmerken

OHIM wijzigt procedures

Het OHIM verandert enkele procedures met betrekking tot het beëindigen of verlengen van de looptijd en voert nieuwe richtlijnen in voor de bewijsvoering van gebruik tijdens betwistingsprocedures. Beide aspecten werden voorgesteld aan de OHIM gebruikersgroep in maart et het Bureau heeft een aantal van hun bezwaren opgenomen in de definitieve tekst. De wijzigingen treden in voege op 15 september 2010.

PPE Conference 2011

ppe-conference2011-webbanner_0.jpg

Centexbel : third party Conformity Assessment Body

On 25/8/2010, the US Consumer Product Safety Committee has approved Centexbel's testing laboratory as an accredited laboratory to perform tests on:

Vertaalregelingen voor toekomstig EU-octrooi

Volgens het huidige voorstel voor een verordening van de Raad zouden de kosten voor een EU-octrooi dat de 27 lidstaten beslaat, minder dan 6 200 EUR bedragen, waarvan slechts 10% voor vertalingen zou zijn bestemd.

Centexbel in het NTG

Van Wieg tot Wieg: tentoonstelling rond duurzame materialen

Afscheid van Christian Bernardin

Christian-Bernardin_CB_0.jpgGepassioneerd door muziek en wetenschap heeft Christian bij het verlaten van de retorica geaarzeld tussen pianostudies aan het conservatorium en een ingenieursstudie. Hij heeft voor de laatste gekozen zonder ooit zijn passie voor de muziek te vergeten.

Vereenvoudigde IPC revisie en publicatie

De revisie wordt van kracht vanaf 1 januari 2010. We vermelden hieronder de belangrijkste punten; de details zijn gepubliceerd op de WIPO website

Business booms for Canadian knitter after BP oil spill

4 June 2010, Exeter, Ontario – Canadian warp and circular knitter Syfilco Ltd has reported its business is booming following the BP oil spill in the Gulf of Mexico. Syfilco, a family business founded in the 1970s manufactures knitted polyester fabric sleeves and polyethylene netting sleeves that are filled with absorbent materials to create booms used to contain the spill in the Gulf.