Language

Nieuws

Stort OHIM budgetair overschot terug?

De kosten voor de registratie van Europese merken zouden gedeeltelijk terug gestort worden.

Het OHIM (Office for the harmonisation in the Internal Market) heeft een voorstel gedaan met betrekking tot het gecumuleerde budgetair overschot van ongeveer 300 miljoen euro.

Geldigheidsduur van CE typekeuringen van PBM

Tot nu toe zijn wij er steeds van uitgegaan dat een CE-typekeuring onbeperkt geldig blijft zolang niets gewijzigd wordt aan het PBM zelf of aan de wettelijke basis (de Europese Richtlijn 89/686).

Vooral door de herziening van de Europese normen is het steeds complexer geworden om uitbreidingen of toevoegingen aan bestaande typekeuringen te doen zonder het oorspronkelijke certificaat (dat soms meer dan 10 jaar oud is) in vraag te stellen.

Communautaire milieukeur textiele vloerbekleding

De Europese Commissie heeft de milieucriteria vastgesteld om de communautaire milieukeur voor vloerbedekking van textiel toe te kennen.(2009/967/EG).
Download hier de beschikking van de Europese Commissie van 30 november 2009 (verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie op 17/12/2009).

Nieuwe overeenkomst over classificaties

OHIM en WIPO ondertekenen classificatieovereenkomst

De internationale organisatie voor intellectuele eigendom en het OHIM, bureau voor het deponeren van merken, tekeningen en modellen van de Europese Unie hebben een belangrijk samenwerkingsakkoord afgesloten op het vlak van merkclassificatie. Dit kan aanleiding geven tot een grote groei in het aantal gemeenschappelijk aanvaarde termen om producten en diensten aan te duiden in de verschillende bureaus voor intellectuele eigendom in de hele wereld.

De noodzaak van technologische innovatie

De Algemene Raad van Centexbel op 3 december 2009 en het tweejaarlijkse “Members event” vonden plaats in het Monasterium PoortAckere in hartje Gent. De Algemene Raad besprak de financiële gegevens van 2009 en de activiteiten die Centexbel uitvoerde in 2009 en plant voor 2010.

Nieuwe Europese speelgoedrichtlijn is strenger!

Na twintig jaar wordt de Europese speelgoedrichtlijn 88/378/EEG vervangen door de nieuwe richtlijn voor de veiligheid van speelgoed 2009/48/EG die op 20 juli 2009 van kracht werd. Deze nieuwe richtlijn biedt onder andere een antwoord op de vele nieuwigheden op de speelgoedmarkt tijdens de afgelopen 20 jaar.

Registratie industriële ontwerpen vereenvoudigd

Lidstaten vereenvoudigen registratiesysteem voor industriële ontwerpen
Op 24 september 2009 gingen de lidstaten over tot een vereenvoudiging van het registratiesysteem voor industriële ontwerpen. Deze beslissing zal de administratie vereenvoudigen zodat de ontwerpen in verschillende landen beschermd kunnen worden door slechts een aanvraag in te dienen (in een enkele taal en door betaling in een enkele munteenheid: de Zwitserse Frank). Het systeem van Den Haag vereenvoudigt eveneens het verdere beheer van de rechten ivm industriële ontwerpen.

Oeko-Tex 100 voldoet aan CPSIA loodtesten

Textile World News heeft aangekondigd dat textielproducten en producten op basis van textiel voor kinderen die gecertificeerd zijn volgens de norm Oeko-Tex®100 voldoen aan de testvereisten voor lood opgesteld door de Consumer Products Safety Improvement Act (CPSIA).

Lees het volledige artikel
Lees meer over Oeko-Tex®

WIPO trekt ten strijde tegen achterstanden

WIPO (World Intellectual Property Organisation) trekt ten strijde tegen de achterstand in de behandeling van octrooiaanvragen
Het WIPO colloquium besluit dat de achterstand in de behandeling van octrooiaanvragen onhoudbaar wordt.
Genève, 18 september 2009.

Op 18 september 2009 sloot het internationaal colloquium met een algemeen akkoord over de noodzaak de krachten te vereningen op internationale schaal om een oplossing te bieden aan de achterstand in de behandeling van octrooiaanvragen.

Setcomfort met "glans" geslaagd

Tijdens de slotvergadering ‘SETCOMFORT’ op 3 september 2009 werden de resultaten van het vraaggedreven Flanders InShape project “Setcomfort” voorgesteld. Dit onderzoek naar methodes voor het objectiveren van en het communiceren over de sensorische eigenschappen van materialen richtte zich in een eerste fase op het aspect “glans” van de verschillende referentiestalen die de bedrijven ons bezorgden.