Language

Nieuws

Oeko-Tex 100 voldoet aan CPSIA loodtesten

Textile World News heeft aangekondigd dat textielproducten en producten op basis van textiel voor kinderen die gecertificeerd zijn volgens de norm Oeko-Tex®100 voldoen aan de testvereisten voor lood opgesteld door de Consumer Products Safety Improvement Act (CPSIA).

Lees het volledige artikel
Lees meer over Oeko-Tex®

WIPO trekt ten strijde tegen achterstanden

WIPO (World Intellectual Property Organisation) trekt ten strijde tegen de achterstand in de behandeling van octrooiaanvragen
Het WIPO colloquium besluit dat de achterstand in de behandeling van octrooiaanvragen onhoudbaar wordt.
Genève, 18 september 2009.

Op 18 september 2009 sloot het internationaal colloquium met een algemeen akkoord over de noodzaak de krachten te vereningen op internationale schaal om een oplossing te bieden aan de achterstand in de behandeling van octrooiaanvragen.

Setcomfort met "glans" geslaagd

Tijdens de slotvergadering ‘SETCOMFORT’ op 3 september 2009 werden de resultaten van het vraaggedreven Flanders InShape project “Setcomfort” voorgesteld. Dit onderzoek naar methodes voor het objectiveren van en het communiceren over de sensorische eigenschappen van materialen richtte zich in een eerste fase op het aspect “glans” van de verschillende referentiestalen die de bedrijven ons bezorgden.

USA: important decision concerning Bamboo fibre

Since a few years a significant number of European textile companies are incorporating viscose fibre derived from bamboo in some of their products, with labels claiming specific properties for the fact that bamboo is used as the cellulose source, instead of the wood pulp (beech, pine or eucalyptus) used in European viscose plants. Number of those fabrics are transformed and then exported as garments or home textiles in the USA.

Kortgids "Europese & Internationale Geotextielnormen"

Met deze handige kortgids brengen wij u een overzicht van de EN en ISO normen rond geotextiel en geotextielverwante producten (met uitzondering van geosynthetische barrières (geomembranen)).

De Europese geotextielnormen kunnen grofweg worden opgesplitst in productspecificaties (in verband met toepassingen) en testmethodes. Deze gids brengt een overzicht van de inhoud van de productspecificaties en een korte beschrijving van de testmethodes.

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing onderzoekers

Ondernemingen die onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's uitvoeren met onderzoekers die een bepaald diploma hebben komen in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers.

Deelaanvragen Europese octrooien

De Raad van Bestuur van de Europese Organisatie voor Octrooien, samengesteld uit de contracterende landen, heeft een voorstel van het European Patent Office (EPO) aanvaard om het neerleggen van deelaanvragen in de tijd te beperken.

Het voorstel van EPO werd zowel doeltreffend als geschikt bevonden om rekening te houden met de doelstellingen die EPO op dit ogenblik vooropstelt in het kader van zijn project "Raising the bar", namelijk het verbeteren van de algemene kwaliteit en het verhogen van de juridische zekerheid met de garantie dat de rechten en wettelijke verwachtingen volledig worden nageleefd.

Triexta : new generic fiber name

The Federal Trade Commission (FTC) has issued a final rule, effective March 26, 2009, that establishes the subclass name triexta as an alternative to the generic name polyester for a subclass of polyester fibers made from poly(trimethylene terephthalate).

The petitioners who sought this designation stated that PTT fiber, while having the same general chemical composition of polyester, has distinctive features of durability, resilience, softness and ability to stretch with recovery that make it significantly more suitable than conventional polyester for carpet and apparel.

Taksvermindering aanvraag en depositie merken

Het comité voor taksgerelateerde aangelegenheden, voorgezeten door de Europese Commissie in Brussel heeft een geheel van maatregelen goedgekeurd die moeten leiden tot een vermindering met 40% van de kosten verbonden aan merkbescherming. De voorzitter van het OHMI, de heer Wubbo de Boer verklaarde verheugd te zijn over de stemming van de lidstaten in het voordeel van deze maatregelen die de bedoeling hebben kostenbesparend te zijn voor de gebruikers en die vooral ten goede zullen komen aan KMO’s.