Language

Nieuws

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing onderzoekers

Ondernemingen die onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's uitvoeren met onderzoekers die een bepaald diploma hebben komen in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers.

Deelaanvragen Europese octrooien

De Raad van Bestuur van de Europese Organisatie voor Octrooien, samengesteld uit de contracterende landen, heeft een voorstel van het European Patent Office (EPO) aanvaard om het neerleggen van deelaanvragen in de tijd te beperken.

Het voorstel van EPO werd zowel doeltreffend als geschikt bevonden om rekening te houden met de doelstellingen die EPO op dit ogenblik vooropstelt in het kader van zijn project "Raising the bar", namelijk het verbeteren van de algemene kwaliteit en het verhogen van de juridische zekerheid met de garantie dat de rechten en wettelijke verwachtingen volledig worden nageleefd.

Triexta : new generic fiber name

The Federal Trade Commission (FTC) has issued a final rule, effective March 26, 2009, that establishes the subclass name triexta as an alternative to the generic name polyester for a subclass of polyester fibers made from poly(trimethylene terephthalate).

The petitioners who sought this designation stated that PTT fiber, while having the same general chemical composition of polyester, has distinctive features of durability, resilience, softness and ability to stretch with recovery that make it significantly more suitable than conventional polyester for carpet and apparel.

Taksvermindering aanvraag en depositie merken

Het comité voor taksgerelateerde aangelegenheden, voorgezeten door de Europese Commissie in Brussel heeft een geheel van maatregelen goedgekeurd die moeten leiden tot een vermindering met 40% van de kosten verbonden aan merkbescherming. De voorzitter van het OHMI, de heer Wubbo de Boer verklaarde verheugd te zijn over de stemming van de lidstaten in het voordeel van deze maatregelen die de bedoeling hebben kostenbesparend te zijn voor de gebruikers en die vooral ten goede zullen komen aan KMO’s.

Nieuwe ISO norm "doeltreffendheid beschermende kleding"

Een nieuwe norm die de veiligheid verhoogt van personen die in contact kunnen komen met warmte en vlammen, is zopas verschenen. Het betreft de ISO 11612:2008 Clothing for protection against heat and flames – Test methods and performance requirements for heat-protective clothing, die recent werd bijgewerkt om de oorspronkelijke norm, gepubliceerd in de jaren 1990, te vervangen. Deze Internationale norm bepaalt drie prestatieniveaus op grond van de geschatte risico’s (plus een vierde niveau voor situaties van extreme blootstelling).