Language

Nieuws

Catalisti officieel gelanceerd

catalisti_0.png

Speerpuntcluster chemie en kunststoffen officieel gelanceerd onder nieuwe naam Catalisti

I-D Space

Sinds 1 december kunt u ervoor kiezen om een i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Er zijn meerdere redenen om een i-DEPOT openbaar te willen maken. Bijvoorbeeld om partners te vinden voor het uitwerken of om een concept, format, software of innovatief product op de markt te brengen of om de buitenwereld te laten weten wie de bedenker van een creatie is. Ook kan een openbaarmaking op i-D Space strategisch ingezet worden om te voorkomen dat een ander hierop een octrooi of modelrecht aanvraagt.

Innovatieaftrek

2017 het jaar bij uitstek voor patentaanvragen: onlangs doken verschillende berichten op rond de verandering van de innovatieaftrek: een belastingaftrek gericht op gepatenteerde producten. De wet (die retroactief in voege gaat op 1 juli 2016) ligt nu ter goedkeuring bij de Raad van State.

HARTig en Zoet tijdens de warmste week

radio.pngTijdens de week voor Kerstmis van 18 tot en met 24 december organiseert Studio Brussel de elfde editie van de geldinzamelactie Music For Life. Net als de voorbije drie edities bepalen de deelnemers zelf welk goed doel ze ondersteunen. Enkele Centexbel collega's stelden voor om elke dag van deze week twee soorten soep te maken en tal van lekkere dessertjes.

Chemistry for better Engineering

VKC-Centexbel helpt Exypnos bij de identificatie van een chemische stof die de levensduur van een siliconemal verdubbelt.

Gratis wordt nog beter

Octrooien blijven een interessante bron van kennis. Het blijft echter moeilijk om informatie te verzamelen uit patenten. Octrooiliteratuur vind je terug in verschillende databases of zoekmachines, waarvan er een aantal gratis ter beschikking staan aan de gebruikers. De twee best gekende gratis zoekmachines kondigden op de jaarlijkse Patent Information Conference enkele wijzigingen aan. Gratis wordt nog beter!

Vlaams innovatiebeleid kiest voor chemie en kunststoffen

De Vlaamse overheid heeft beslist om de chemische industrie en kunststoffen aan te duiden als een speerpunt-cluster in zijn vernieuwd innovatiebeleid. De nieuwe speerpunt-cluster moet duurzame innovaties in de chemie en kunststoffen stimuleren door intensieve en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden op te zetten tussen kleine en grote ondernemingen, kennisinstellingen en overheidsorganisaties.

Belgium gratified London Protocol

As of January 1, 2017 Belgian patent law changes: the European Patent granted in English, French or German will have the same effect as a Belgian patent without any further translation requirements.

To copy or not to copy

De hype van 2016, de Lamzac®, wordt verkocht door Fatboy. In april kwam een gelijkaardig product op de markt, de Kaisr, die in een crowdfunding op Indiegogo meer dan 4 miljoen euro ophaalde (!). Fatboy trok naar de rechtbank, die in kortgeding een uitspraak deed: men oordeelde dat de Kaisr Original niet zo origineel was ten opzichte van de Lamzac®. Ook in hoger beroep in juli trok de Lamzac® aan het langste eind.

Openbedrijvendag in beelden