Language

Nieuwe Europese speelgoedrichtlijn is strenger!

Na twintig jaar wordt de Europese speelgoedrichtlijn 88/378/EEG vervangen door de nieuwe richtlijn voor de veiligheid van speelgoed 2009/48/EG die op 20 juli 2009 van kracht werd. Deze nieuwe richtlijn biedt onder andere een antwoord op de vele nieuwigheden op de speelgoedmarkt tijdens de afgelopen 20 jaar.

speelgoed_0.jpgDe Europese lidstaten krijgen nu 18 maanden de tijd om deze nieuwe richtlijn in hun nationale wetgeving te implementeren.

Belangrijke wijzigingen

 • Het is vanaf nu verplicht dat de fabrikant een EG-verklaring van overeenstemming opstelt (zoals in andere EG richtlijnen)
 • De fabrikant is verplicht alle mogelijke gevaren van een stuk speelgoed te identificeren. De resultaten van die beoordeling worden bewaard in de technische documentatie.
 • De vereisten in verband met de productiecontrole zijn nauwkeuriger bepaald. De interne productiecontrole berust op de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant die zelf zijn productieproces controleert en opvolgt om de overeenstemming van zijn producten te garanderen.
 • Nieuwe en strengere chemische vereisten:
  Kankerverwekkende stoffen en stoffen die mutageen of schadelijk voor de voortplanting zijn mogen niet in speelgoed voorkomen.
  De richtlijn vermeld eveneens een lijst met 55 verboden allergene geurstoffen ! (zie bijlage II - III. Chemische eigenschappen)
 • Nieuwe mechanische vereisten:
  • Speelgoed vastgemaakt aan voeding wordt verboden
  • Speelgoed dat samen met voedsel wordt verkocht moet apart verpakt worden

Ontvlambaarheid blijft uiteraard een belangrijke vereiste !

Speelgoed mag in de omgeving van het kind geen gevaarlijk ontvlambaar element zijn. Daarom voldoen de materialen waarvan het vervaardigd is aan een of meer van de volgende voorwaarden:

 • zij ontbranden niet bij directe blootstelling aan een vlam of vonk of een andere potentiële brandhaard;
 • zij zijn niet gemakkelijk ontvlambaar (de vlam dooft zodra de vuurhaard verdwijnt);
 • indien zij vlam vatten, branden zij traag, met een lage snelheid van brandvoortplanting;
 • ongeacht de chemische samenstelling van het speelgoed zijn zij zo ontworpen dat het verbrandingsproces mechanisch wordt vertraagd.

Dergelijke brandbare materialen leveren geen risico van ontbranding op voor andere in het speelgoed verwerkte materialen.

Centexbel staat tot uw dienst

Centexbel biedt u een volledig testpakket aan in het kader van deze vernieuwde richtlijn, met onder andere bepaling van chemische bestanddelen, brandtesten en mechanische testen op speelgoedartikelen!