Language

Nieuwe overeenkomst over classificaties

OHIM en WIPO ondertekenen classificatieovereenkomst

De internationale organisatie voor intellectuele eigendom en het OHIM, bureau voor het deponeren van merken, tekeningen en modellen van de Europese Unie hebben een belangrijk samenwerkingsakkoord afgesloten op het vlak van merkclassificatie. Dit kan aanleiding geven tot een grote groei in het aantal gemeenschappelijk aanvaarde termen om producten en diensten aan te duiden in de verschillende bureaus voor intellectuele eigendom in de hele wereld.

De overeenkomst werd officieel ondertekend door de voorzitter van het Bureau voor intellectuele eigendom, Wubbo de Boer, en door de directeur generaal van het WIPO, Francis Gurry, in het kader van het jaarlijkse Europese congres van de International Trademark Association (INTA), die plaatsvond op 3 december 2009 in Wenen.

Het samenwerkingsproject houdt in dat het Bureau de lijst met termen, gebruikt om de producten en diensten te classificeren, ter beschikking zal stellen. Op dit ogenblik omvat deze lijst bijna 100.000 termen in 22 talen vertaald. De lijst werd geharmoniseerd in samenwerking met de bureaux in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden en de harmonisatie met de overige nationale bureaux in de Europese Unie is voorzien. Dit project legt de basis voor een toekomstige belangrijke uitbreiding van de gemeenschappelijke termen met het oog op de verdere harmonisering van de classificatie van producten en diensten in zoveel mogelijk merkenbureaus.

De voorzitter van het Bureau, Wubbo de Boer, verklaarde dat de overeenkomst een belangrijke vooruitgang betekent in de internationale inspanningen die geleverd worden om onnodige complicaties te vermijden waarmee de gebruikers geconfronteerd worden: "Het gaat om een belangrijke tegemoetkoming aan de vraag van de gebruikers uit de hele wereld naar een grotere eenvoud en transparantie".

Voor meer informatie: Common Understanding on Synergies between WIPO and OHIM In trade mark classification (PDF)