Language

Octrooien winstgevend voor KMO

Het aanvragen van octrooien op innovaties is voor MKB-bedrijven (voor Nederland) of KMO-bedrijven (voor België) wel degelijk lucratief. Hoewel vaak wordt aangenomen dat de baten niet zouden opwegen tegen de kosten, heeft octrooieren een positief effect op de winstgevendheid van MKB’s/KMO's. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de KU Leuven.
Net als bij grote bedrijven stelt octrooibescherming MKB’s in staat meer omzet te genereren uit nieuwe producten of diensten, en daardoor aanzienlijk grotere winstmarges te realiseren. De kosten die gepaard gaan met het aanvragen en onderhouden van octrooibescherming blijken geen afbreuk te doen aan de positieve effecten.
MKB’s maken in vergelijking met grote bedrijven veel minder gebruik van octrooibescherming. Waar ongeveer 43% van de ondervraagde grote bedrijven octrooieert, geldt dat slechts voor 17% van de onderzochte MKB’s. Faems en Andries stellen dat MKB’s zich beter bewust moeten worden van het nut van octrooieren. De ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-patent, zoals eind 2012 goedgekeurd door het Europees Parlement, kan daarbij mogelijk een aantal resterende barrières wegwerken.

Het onderzoek werd uitgevoerd door medewerkers van de KULeuven - ECOOM (Expertisecentrum O&O monitoring) en de Rijksuniversiteit van Groningen bij 358 Vlaamse bedrijven.
bron: Rijksuniversiteit Groningen

Bovendien wordt vanaf 2014 de wetgeving voor de fiscale aftrek van octrooi-inkomsten nog interessanter voor KMO's:

Vanaf dan wordt de voorwaarde geschrapt dat de onderneming moet beschikken over een autonoom onderzoekscentrum waar het octrooi werd ontwikkeld of - in het geval van een licentie - werd verbeterd. Deze voorwaarde vergde de inzet van veel eigen middelen, waardoor de lat voor heel wat KMO's te hoog werd gelegd.