Language

Oeko-Tex testcriteria opnieuw strenger

Zoals aan het begin van elk jaar, vernieuwt (lees “verscherpt”) de Oeko-Tex® Associatie de testcriteria voor productcertificatie volgens Oeko-Tex® 100. Na een overgangsperiode van drie maanden worden op 1 april 2013 de nieuwe regels van kracht voor alle certificatieprocedures.

 • Textiel wordt voortaan getest op de aanwezigheid van acht bijkomende polycyclische aromatische koolwaterstoffen of PAKs. In productklasse I wordt de bestaande maximaal toegelaten waarde voor benzo(a)pyreen verlaagd tot 0.5 mg/kg en de voormalig geldende maximaal toegelaten totale waarde voor alle andere PAKs verlaagd tot 5 mg/kg.
 • Omdat dimethylformamide (DMF) door de REACh regelgeving wordt geklasseerd als een "substance of very high concern" (SVHC) wordt de substantie toegevoegd aan de lijst van gereglementeerde solventen, met een maximaal toegelaten waarde van 0.1%
 • Bovendien worden alle monsters voortaan getest op drie bijkomende ftalaten die een gezondheidsrisico inhouden en eveneens als SVHC werden geklasseerd of gedeeltelijk in de lijst zijn opgenomen van de REACh 'Registry of Intentions'. De maximaal toegelaten totale waarde van 0.1% voor klasse I en voor klasse II tot IV blijft behouden.
 • Wegens de beperking opgelegd in annex XVII van REACh wordt dimethylfumaraat (DMFu) opgenomen in de lijst met een maximaal toegelaten waarde van 0.1 mg/kg als een bijkomende substantie in de lijst van residuaire chemicaliën, gereglementeerd door Oeko-Tex® en zal het worden getest in relevante artikelen.
 • Ten gevolge van de veranderde Europese norm voor de bepaling van het vrijkomen van nikkel worden de maximaal toegelaten waarden voor extraheerbare nikkel aangepast in de vier Oeko-Tex® productklassen. De nieuwe maximaal toegelaten waarden worden 0.5mg/kg voor klasse I en 1.0 mg/kg voor klasse II tot IV.
 • De reglementering voor nonylfenol, octylfenol en alkylfenol ethoxylaten (APEOs) die eerder werd ingevoerd in 2012, wordt vanaf 1 april 2013 bindend voor alle productcertificatieprocedures volgens Oeko-Tex® 100. De volgende maximaal toegelaten waarden zijn van toepassing:
  • maximaal toegelaten totaalwaarde aan octylfenol (OP) en nonylfenol (NP) = 50 mg/kg (is gelijk aan 0.005 massaprocent)
  • som van octylfenol, nonylfenol, ocylfenol-(1-2)-ethoxylaat en nonylfenol-(1-9)-ethoxylaat = 500 mg/kg (is gelijk aan 0.05 massaprocent)

  Met deze maximaal toegelaten waarden steunt Oeko-Tex® het 'Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)' initiatief.

Tijdens de bedrijfsaudits zal Oeko-Tex® het milieubewustzijn van bedrijven betrokken in het oeko-Tex® systeem nog verhogen door hen te informeren over milieuonvriendelijke bestanddelen die aanwezig kunnen zijn in textiel en additieven.
Tenslotte zal voortaan op ieder uitgereikt Oeko-Tex® certificaat expliciet worden vermeld dat de conformiteit van artikelen voorzien van een Oeko-Tex® label regelmatig zal worden gecontroleerd tijdens bedrijfsaudits.

Voor meer informatie over de nieuwe Oeko-Tex® test criteria kunt u het Centexbel Oeko-Tex team (oekotex [at] centexbel [dot] be) contacteren.