Language

OHIM en EPO willen nauwer samenwerken

OHIM en het Europese Patentbureau (EPO) hebben een uitvoerige overeenkomst ondertekend om nauwer samen te werken en om de efficiëntie van het IP systeem te verhogen op Europees en internationaal vlak. De voorzitter van OHIM, Antonio Campinos, zei dat de overeenkomst een grote invloed zal hebben op de manier waarop met de Nationale Bureaus zal worden gewerkt en voorspelde de invloed van de EU op de intellectuele eigendom in de internationale arena. De voorzitter van EPO, Benoît Battistelli, zei dat het belangrijk is dat de bureaus een globaal zicht hebben op de belangen van alle IP stakeholders.

Beide bureaux, die voorheen samenwerkten in een aantal internationale projecten in China, Azië en de Balkan hebben een Memorandum of Understanding getekend over:

  • Opleiding en uitwisseling van human resources
  • Bewustmaking en promotie van het Industrieel Eigendomssysteem
  • Informatietechnologie systemen

De overeenkomst die werd gesloten in de aanwezigheid van de afgevaardigden van de EU lidstaten en IP gebruikersorganisaties die de mei-zitting van de Raad van Bestuur van het OHIM bijwoonden, biedt eveneens ruimte voor andere toekomstige samenwerkingsvormen die kaderen in de algemene doelstellingen van het Memorandum.