Language

OHIM start bemiddelingsdienst op

OHIM is van plan een bemiddelingsdienst op te starten als alternatieve procedure om beroep aan te tekenen bij de Beroepscommissie bevoegd voor merken en tekeningen. Deze dienst zal eind oktober beschikbaar zijn en zal bestaan uit een team van speciaal opgeleide bemiddelaars die afkomstig zijn uit het personeelsbestand van het Bureau.

Om voor deze dienst in aanmerking te komen, moet het beroep reeds zijn ingediend (met betaling van de gangbare prijs van € 800). Als de bemiddeling plaatsvindt in de gebouwen van het OHIM in Alicante zijn er geen verdere kosten. Als alternatief worden schikkingen getroffen om de bemiddeling ook in het Brusselse Bureau aan te bieden tegen de vaste prijs van € 750 als vergoeding van de reisonkosten van de bemiddelaar.

Bemiddeling is een nieuw uitgangspunt voor het OHIM en beantwoord aan een interesse die werd geuit door de gebruikers.

Het proces zelf is niet bindend voor de partijen maar er wordt verwacht dat dit zal leiden tot het oplossen van de beroepsprocedure en tot bindende contracten tussen de partijen in vele gevallen. Het alternatief is een beroepsprocedure in te spannen die gemiddeld anderhalf jaar duurt en in sommige gevallen gevolgd wordt door verdere tijdrovende en dure betwistingen voor het Hof van Eerste Aanleg of voor het Gerechtshof in Luxemburg.

Philipp von Kapff, bijzondere raadgever van de Voorzitter van de Beroepscommissie van OHIM verklaart dat van de ongeveer 2000 zaken per jaar die de Commissie behandelt er heel wat in aanmerking komen voor een schikking in der minne, op voorwaarde dat de goede omgeving voor een discussie tussen de partijen wordt gecreëerd.
“Mediation is not about resolving legal issues, it is about encouraging rights holders to deal with the real conflicts in business interests. When the matter is looked at in this light, sometimes the problem is not so great." “While we would hope to reduce the number of appeals coming before the Boards, we have no illusion that creating a new Mediation Team is going to have a huge impact or indeed save money. This project has been 100% driven by our desire to provide rights holders with a wider range of solutions for resolving their trade mark and designs disputes”, voegt hij eraan toe.

“If the parties can reach agreement on their own they don’t need a mediator. In our experience, however, the principals show more willingness to settle amicably when they are brought together to discuss the business issues. In many appeals it seems that this takes place too late in the process. In addition there may be intercultural problems or procedural issues between the parties, where OHIM mediation may help. However, mediation should not be confused with an oral hearing, as the mediator has no decision making power and the content of the mediation negotiations do not become part of the appeal file in any way.”

De beslissing van het voorzitterschap van de Beroepscommissie om deze nieuwe dienst op te starten zal hopelijk op 3 oktober gepubliceerd worden in het Officiële Publicatieblad en 20 dagen later in voege treden. Terwijl de interesse van de gebruikers nog moet getest worden kan het OHIm reeds de eerste aanvragen voor bemiddeling verwerken tegen eind oktober.

Meer informatie : http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/newsletter/1109...