Language

Registratie industriële ontwerpen vereenvoudigd

Lidstaten vereenvoudigen registratiesysteem voor industriële ontwerpen
Op 24 september 2009 gingen de lidstaten over tot een vereenvoudiging van het registratiesysteem voor industriële ontwerpen. Deze beslissing zal de administratie vereenvoudigen zodat de ontwerpen in verschillende landen beschermd kunnen worden door slechts een aanvraag in te dienen (in een enkele taal en door betaling in een enkele munteenheid: de Zwitserse Frank). Het systeem van Den Haag vereenvoudigt eveneens het verdere beheer van de rechten ivm industriële ontwerpen.

Door deze beslissing wordt het systeem minder complex zodat meer aandacht kan uitgaan naar het Verdrag van Genève van 1999 dat het bestaande systeem efficiënter maakt door het in overeenstemming te brengen met de registratiesystemen in landen waar de bescherming van industriële ontwerpen onderworpen is aan een onderzoek waarin de aanvaardbaarheid van de aanvraag wordt bepaald. Het Verdrag van Genève indroduceert ook een gewijzigd betalingssysteem, de mogelijkheid om de publicatie van een ontwerp met 30 maanden uit te stellen en de mogelijkheid om monsters van het design voor te leggen in de plaats van foto's of andere grafische reproducties. De laatste wijzigingen zijn bijzonder interessant voor de textiel- en mode-industrie.

Bron: WIPO