Language

Risico's in de slaapomgeving

Slaap wel… en veilig

Onder de titel "Risks in the sleeping environment" wil de Europese Commissie een mandaat geven aan CEN om normen uit te werken rond de veiligheid van kinderartikelen. Een mandaat is een uitdrukkelijke opdracht om Europese normen te ontwikkelen, die de wetgeving ondersteunen en die de fabrikanten kunnen gebruiken om aan te tonen dat hun producten veilig zijn en aan de wetgeving voldoen.
Het is nog een lange weg van een mandaat tot een afgewerkte reeks normen, maar het is wel duidelijk dat het hier om een initiatief gaat dat een ernstige impact kan hebben. De inleidende tekst van het mandaat citeert immers dat er in de EU elk jaar niet minder dan 133.000 ongevallen met kinderartikelen gebeuren, waarvan een groot deel kan worden voorkomen door duidelijkere informatie en een veiliger ontwerp.

In het mandaat komen vijf categorieën van producten aan bod:

  • matrassen voor kinderbedjes
  • stootkussens voor kinderbedjes
  • wiegjes en hangmatten
  • donsdekens
  • slaapzakken

Volgens het mandaat zijn de belangrijk risico's voor de veiligheid van baby's en jonge kinderen:

  • wurging en verstikking
  • brandrisico
  • kwetsuren door vallen of geklemd raken
  • oververhitting
  • wiegendood

Het Europese RAPEX informatiesysteem signaleerde eerder al enkele types van stootkussens of slaapzakken als onveilig, die de toezichthoudende overheden dan ook van de markt haalde.
Op dit ogenblik bestaan er voor de bovenvermelde vijf productgroepen nog geen Europese normen. Het is dus nodig dat er veiligheidsnormen opgesteld worden om de risico's, die aan deze producten verbonden zijn, te elimineren of tot aanvaardbare proporties terug te brengen.
De EU commissie vraagt aan CEN dat de nieuwe normen zowel testmethoden als producteisen zouden bevatten en dat ze rekening houden met de leeftijd en het typische gedrag van het kind.
CEN moet daarbij ook rekening houden met nationale wetgevingen en met eventuele bestaande nationale normen. Deze laatste blijken binnen Europa vooral te bestaan in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
CEN krijgt na de goedkeuring van het mandaat drie jaar om de normen uit te werken. Deze periode kan erg kort lijken, maar dat geeft aan dat de EU commissie veel belang hecht aan deze problematiek.

Meer informatie: fred [dot] foubert [at] centexbel [dot] be