Language

Stad Kortrijk en Eurometropool op bezoek

eurometropole_0.JPG
(vlnr) Bob Vander Beke (commercieel directeur Centexbel), Stef Vande Meulebroucke (algemeen directeur Eurometropool), Chris Lecluyse (kabinetschef van burgemester Stefaan De Clerck uit Kortrijk), Thomas Seynaeve (Seynaeve nv en voorzitter Centexbel), Francis Verstraete (Masureel Veredeling nv en past-voorzitter Centexbel) en Jan Laperre (directeur-generaal Centexbel) foto: Fa Quix (directeur-generaal Fedustria)

Op 22 mei 2012 brachten Chris Lecluyse, kabinetschef van de Kortrijkse burgemeester Stefaan De Clerck, en Stef Vande Meulebroucke, algemeen directeur van het agentschap van de Eurometropool (Lille-Kortrijk-Tournai), een bezoek aan het textieltechnologiecentrum Centexbel in Gent. Het doel was naast wederzijdse kennismaking, ook zien naar welke mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking er zijn of kunnen komen tussen Centexbel en de initiatieven die genomen worden in het kader van de Eurometropool.