Language

Stort OHIM budgetair overschot terug?

De kosten voor de registratie van Europese merken zouden gedeeltelijk terug gestort worden.

Het OHIM (Office for the harmonisation in the Internal Market) heeft een voorstel gedaan met betrekking tot het gecumuleerde budgetair overschot van ongeveer 300 miljoen euro.

In de overtuiging dat het huidige voorstel, gebaseerd op een financiering van samenwerkingsprojecten rond de bestrijding van namaak, geen controleerbare garantie biedt dat het een reële bonus voor de gebruikers betekent, hebben ze nagegaan of en hoe het overschot kan teruggegeven worden aan de gebruikers zelf. Het teruggestorte bedrag zou ongeveer 600 euro bedragen voor registraties van voor october 2005 en ongeveer 400 euro na die datum tot eind 2008; de terugstorting zou enkel plaatsvinden INGEVOLGE EEN AANVRAAG door de eigenaar van het geregistreerde merk.
OHIM heeft een tekst gepubliceerd met meer details over hun voorstel (zie punt II.2.c): download