Language

Textiel: een industrie in transformatie

Op donderdag 20 januari 2012 werd het nieuwe boek "Textiel, een industrie in transformatie" van Victor-Hugo De Grijse en uitgegeven door het Davidsfonds, officieel voorgesteld in de gebouwen van het VBO in Brussel.

Inhoud van het boek

Textiel is een moderne, hoogtechnologische en toekomstgerichte industriële sector. Dat is in grote mate te danken aan de textielondernemers die "echte entrepreneurs" zijn en die de juiste strategische keuzes hebben gemaakt. Zij hebben de 21ste eeuw ingezet met een gezonde dosis optimisme, maar werden in de loop der jaren geconfronteerd met de gevolgen van de globalisering, van de concurrentie uit lageloonlanden en met de wereldwijde financiële en economische crisis. Dit boek getuigt van de onverdroten strijd die de werkgevers en hun beroepsorganisaties hebben geleverd om textiel in België nog een toekomst te geven.

De strijd bracht onvermijdelijk sociale repercussies met zich mee. Het sociaal collectief overleg in de Belgische textiel komt uitgebreid aan bod. De onderhandelingen zijn in enkele jaren tijd geëvolueerd van het toekennen van talrijke voordelen aan de arbeiders naar het trachten te behouden van hetgeen in de loop van de voorbije zestig jaar sociaal collectief overleg werd gerealiseerd en dan nog binnen de marges die de Belgische overheid en de Europese Muntunie bepalen.

Dankzij haar veerkracht, haar ondernemingsschap en haar motivatie zal de Belgische textielindustrie heropleven en haar plaats in het economische landschap behouden. Op sociaal vlak wenst zij zelf aan het stuur van de onderhandelingen te blijven om het zo geroemde sociaal overlegmodel te houden.

IMG_9951_0.JPG

IMG_9933_0.JPG

Vic De Grijse ontvangt het eerste exemplaar uit handen van Katrien De Vreese (uitgeverij Davidsfonds)

IMG_9927_0.JPG

Fa Quix (Fedustria) leidt het boek in en bespreekt de verschuivingen binnen de Belgische textielsector die zich steeds meer toespitst op de productie van innovatief technisch textiel

IMG_9937_0.JPG

auteur Vic De Grijse