Language

Uw patent in 90 dagen?

Zij die ooit een patent hebben aangevraagd, of overwogen hebben een patent aan te vragen, weten dat dit een behoorlijk tijdje in beslag kan nemen. Voor een Belgisch patent duurt het al snel 18 maand voor men een toegekend octrooi in handen krijgt. Dit zorgt er ook voor dat het langer duurt vooraleer bv. uw aftrek uit octrooi-inkomsten in werking kan treden. Ook om inbreuken tegen te gaan is het soms interessant snel een octrooi in handen te hebben.

In het Verenigd Koninkrijk denkt men eraan een versnelde procedure in het leven te roepen. Deze procedure spreekt voorlopig over granted patents tussen de 90 dagen en 1 jaar. Op dit moment vraagt de UK aan bedrijven hoe zij denken dat deze procedure er zou moeten uitzien. De consultatieronde loopt nog tot 12 juni.

Indien u zelf een bijdrage heeft, kan u die posten op de Intellectual Property Office website.