Language

Verdeding tegen namaak blijft eenvoudig

De verdediging tegen namaak van een communautair model blijft eenvoudig

Dat is het oordeel van een advocaat-generaal van het Europees Gerechtshof. Het oordeel in de rechtspraak (die in 80% van de gevallen op één lijn ligt met dat van de advocaat-generaal) werd gevraagd door een Spaans hof die de volgende situatie voorhad: Een eerste firma deponeerde een model (wat, zoals we reeds meldden, geen verificatie door het OHIM vereist). Deze firma stelde echter vast dat haar model werd gekopieerd door een tweede firma en ze vroeg haar dan ook te stoppen met de namaak. In plaats daarvan, deponeerde de tweede firma eveneens een communautair model (dat noodzakelijkerwijs werd aanvaard).

De vraag is nu: moet het tweede model geannuleerd worden alvorens verder te kunnen gaan met de procedure tegen namaak?

De advocaat-generaal vindt van niet omdat de initiële eenvoud van het principe van het communautaire model behouden blijft. Wat belangrijk is, is dat de namaker zijn activiteiten stopt; het annuleren van zijn eigen model is bijkomstig en zelfs onnodig en mag hem geenszins toelaten zijn onwettige activiteiten voort te zetten.

Zie de zaak C488/10 van 8 november 2011.