Language

Vereenvoudigde IPC revisie en publicatie

De revisie wordt van kracht vanaf 1 januari 2010. We vermelden hieronder de belangrijkste punten; de details zijn gepubliceerd op de WIPO website

De twee afzonderlijke en autonome (core and advanced levels) niveaus van de IPC blijven behouden. Enkel een tekst over de Classificatie wordt behouden en gepubliceerd volgens het huidige geavanceerde niveau. De termen “core level” en“advanced level” worden niet behouden omdat ze tot verwarring leiden. Titels, referenties, nota's, definities en aanduidingen van verschillende versies van de huidige core level groepen zullen dezelfde zijn ongeacht de tekst volledig of gedeeltelijk wordt getoond (vb. enkel belangrijkste groepen). Voor alle IPC gebruikers zijn dezelfde algemene classificatieregels van toepassing.
De IPC worden een keer per jaar gepubliceerd en enkel nog op een elektronische manier. Het Comité beslist tijdens zijn 42ste sessie of het aantal publicaties tot twee per jaar zal verhoogd worden.
Het IB zal ondertussen de IT tools herbekijken die ter beschikking staan van de verschillende bureaus voor de vertaling en voorbereiding van de nationale IPC versies, met inbegrip van definities zodat hun effectiviteit verhoogd wordt. De papieren versie verdwijnt. De pdf-versie wordt beschikbaar ten laatste op de dag dat de vernieuwing van kracht wordt. Er wordt maar één versie van de master en pdf-files gepubliceerd volgens de volledige IPC. Enkel de belangrijkste groepen worden getoond, als een alternatief voor de volledige tekst of het hiërarchisch overzicht van de Classificatie. Daarentegen zal het IB die bureaus op vraag bijstaan die over beperkte internet oplossingen beschikken, zodat ook zij over een voor hen geschikte versie kunnen beschikken.