Language

Versoepeling fiscale aftrek uit octrooi-inkomsten

De federale overheid voorziet in een versoepeling van enkele fiscale maatregelen in het kader van een relanceplan voor onderzoek en ontwikkeling. Eén van de maatregelen is de vereenvoudiging van de fiscale aftrek van octrooi-inkomsten waardoor innoverende bedrijven, en vooral KMO’s, meer mogelijkheden krijgen.

In het verleden diende een bedrijf dat wenste aanspraak te maken op deze fiscale gunstregel te beschikken over een eigen onderzoekscentrum waarin de vindingen uit het octrooi werden ontwikkeld of verbeterd. De vereiste van een dergelijk onderzoekscentrum bleek echter een struikelblok voor een zeer grote groep ondernemingen. Vooral KMO’s bleken niet aan deze voorwaarde te kunnen voldoen.

De federale regering heeft nu besloten de vereiste van een eigen onderzoekscentrum te schrappen. Aldus wordt verwacht dat meer KMO’s een beroep zullen kunnen doen op de fiscale gunstmaatregel met betrekking tot inkomsten uit octrooien.

Bron: KPMG