Language

Waarschuwing: onofficiële herinnering hernieuwing ...

Het is mogelijk dat Benelux merkhouders door de "Organisatie Intellectueel Eigendom Benelux NV" worden benaderd voor de vernieuwing van hun merk. Dit bedrijf, dat vanuit Brussel handelt, vraagt hiervoor een aanzienlijk bedrag.

De verstuurde brief wekt de indruk afkomstig te zijn van het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (namelijk (het enig) officieel orgaan voor de registratie en de hernieuwing van Benelux merken), wat niet het geval is. Tevens heeft dit bedrijf een website die sterke overeenkomsten vertoont met die van het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom en hanteren er een logo dat eveneens grote gelijkenissen vertoont met de officiële website.

Er bestaat geen enkele relatie tussen dit bedrijf en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Wij raden u dan ook met klem af om op hun aanbod in te gaan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het informatiecentrum van het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom

Lees meer over deze wanpraktijken op de website van het WIPO