Language

Webinar "Crowdsourcing en octrooionderzoek"

Webinar - Crowdsourcing en octrooionderzoek: Bluepatent - 26 maart 2013

Op 26 maart organiseert Sirris met steun van WTCB en Centexbel een webinar waarin volgende vragen aan bod komen:

Kan ‘crowd sourcing’ ingezet worden voor octrooiresearch ? Kunnen sociale online netwerken bijdragen aan het efficiënter opzoeken van relevante prior art, het waarderen of het invalideren van octrooien? Bluepatent legt uit hoe het werkt. Sirris schetst de context van crowd sourcing en geeft dan het woord aan Jan Stütz van Bluepatent. Bluepatent is een organisatie die een expert netwerk opbouwt en een beroep doet op de leden voor haar dienstverlening in patent research.

Meer info