Language

Wet op voor aftrek voor octrooi-inkomsten

Belgische vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting kunnen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Met deze fiscale maatregel wenst de overheid de ontwikkeling, het gebruik en de productie op basis van octrooien in en door Belgische ondernemingen te ondersteunen en te stimuleren.

De bepalingen in de wet met betrekking tot de aftrek voor octrooi-inkomsten hebben betrekking op zowel nationale, als op Europese of internationale octrooien. De aftrek van octrooi-inkomsten is ook van toepassing op aanvullende beschermingscertificaten.
Indien het product / procédé in het land van productie / toepassing (België of elders) bescherming geniet onder een octrooi / aanvullend beschermingscertificaat, kwalificeren de inkomsten uit de commercialisatie van het product / procédé voor de octrooiaftrek, ongeacht of in het land van commercialisatie al dan niet een octrooi / aanvullend beschermingscertificaat werd verkregen. Volgende gevallen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen:

  • Belgische vennootschap heeft een octrooi verkregen in België met betrekking tot een product dat ook in België geproduceerd wordt: inkomsten uit de commercialisatie kwalificeren voor octrooiaftrek, ongeacht waar het product verkocht wordt en ongeacht of het product in het land van commercialisatie van enige octrooibescherming geniet
  • Belgische vennootschap heeft een octrooi verkregen in het buitenland (bijvoorbeeld in Frankrijk) met betrekking tot een product. Het product wordt in Frankrijk geproduceerd door een derde op basis van een licentie verleend door de Belgische vennootschap: royalty’s verschuldigd door de Franse productievennootschap aan de Belgische vennootschap (octrooihouder) kwalificeren voor de octrooiaftrek
  • Belgische vennootschap heeft een octrooi verkregen in het buitenland (bijvoorbeeld in Frankrijk) met betrekking tot een product. De Belgische vennootschap laat het product in Frankrijk door een maakloonwerker produceren voor rekening van de Belgische vennootschap (octrooihouder): de inkomsten uit de latere commercialisatie van deze producten door de Belgische vennootschap (octrooihouder) kwalificeren voor de octrooiaftrek, ongeacht waar het product verkocht wordt en ongeacht of het product in het land van commercialisatie van enige octrooibescherming geniet

De aftrek voor octrooi-inkomsten geldt zowel ten aanzien van door de vennootschap zelf ontwikkelde producten of procédés die door een octrooi (of een aanvullend beschermingscertificaat) zijn beschermd, als ten aanzien van door derden ontwikkelde producten of procédés die van een dergelijke bescherming genieten.
Lees alles over deze wet op de FAQ pagina van de FOD economie