Language

Wijzigingen met betrekking tot Gemeenschapsmerken

OHIM wijzigt procedures

Het OHIM verandert enkele procedures met betrekking tot het beëindigen of verlengen van de looptijd en voert nieuwe richtlijnen in voor de bewijsvoering van gebruik tijdens betwistingsprocedures. Beide aspecten werden voorgesteld aan de OHIM gebruikersgroep in maart et het Bureau heeft een aantal van hun bezwaren opgenomen in de definitieve tekst. De wijzigingen treden in voege op 15 september 2010.

Opschorting of verlengen van looptijd

Het nieuwe beleid voorziet dat als een opschorting wordt geëist door de tegenpartijen, het Bureau dit zal toestaan voor een periode van een jaar (in plaats van voor variabele periodes zoals nu). Daarop volgende aanvragen zullen voor dezelfde periode worden toegestaan. Tijdens iedere opschorting zal iedere partij in staat zijn zich terug te trekken en de opschorting te beëindigen.
Wat betreft de verlengingen, zal iedere tijdig ontvangen eerste aanvraag, om het even of dit plaatsvindt tijdens het onderzoek of in het kader van een betwisting of annulering, steeds worden toegestaan. In elk geval wordt iedere later ingediende aanvraag voor verlenging voor eenzelfde periode geweigerd, tenzij de partij die de tweede verlenging aanvraagt kan aantonen dat het om uitzonderlijke omstandigheden gaat.

Bewijs van gebruik

Het Bureau heeft een standaardbrief opgesteld voor gebruik tijdens betwistingsprocedures. Deze brief bevat een bijlage met instructies over de manier waarop de bewijslast gestructureerd moet worden en met suggesties over de inhoud en formaat.
De instructies duiden aan welk soort bewijs geleverd moet worden evenals de manier waarop dit georganiseerd wordt, bijvoorbeeld met betrekking tot het nummeren van de pagina's en de omschrijving van het onderwerp van de bewijzen. Gelieve te noteren dat het Bureau in het bijzonder aandringt dat de brief zich tot maximum 110 pagina's beperkt. Indien de voorschriften niet worden nageleefd, loopt de gebruiker het risico dat zijn bewijzen niet in overweging genomen worden.

Deze wijzigingen die in het OHIM handboek worden opgenomen over de praktijken in verband met merken, hebben tot doel het systeem te verbeteren en doeltreffender te maken ten voordele van alle betrokken partijen.

Meer informatie