Language

Zelfdovende sigaret heeft impact op brandtesten

Parijs, 1 december 2011

Verplichting zelfdovende sigaret maakt testen er niet gemakkelijker op!

Hoewel we de nieuwe maatregel ten zeerste toejuichen, want niets gaat boven een mensenleven, heeft de nieuwe regelgeving enkele onverwachte gevolgen op het vlak van testen en normalisatie. De CEN/TC207 WG9 vergadering in Parijs zocht en vond een oplossing!

EN 1021-1 Sigarettest voor zitmeubelen

Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving waarbij alleen nog zelfdovende sigaretten (RIP: Reduced Ignition Propensity cigarettes) op de markt mogen gebracht worden, wordt het onmogelijk om nog sigaretten te vinden waarmee we de testen kunnen uitvoeren volgens de testvoorwaarden van de norm EN 1021-1.

In de vergadering werden verschillende mogelijkheden geopperd om een voldoende grote voorraad "verboden" sigaretten aan te leggen om de brandproeven te kunnen blijven uitvoeren.

Helaas boden de meeste voorstellen geen garantie voor wat betreft de beschikbaarheid van sigaretten of rees de vraag naar een alternatieve methode, wat ook een aanpassing van de norm inhoudt. Voor het zover is, zijn we enkele jaren verder en is nergens nog een voorraad sigaretten voorhanden.

Voorstel:

Er werd voorgesteld te zoeken naar een alternatieve methode op basis van RIP sigaretten of met andere woorden, hoe kan men een RIP sigaret toch volledig laten opbranden. Dit heeft het voordeel dat alle bestaande sigarettests voor zitmeubelen, matrassen en beddengoed kunnen behouden blijven. Ook de bestaande wetgevingen in een aantal landen (o.a. het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zouden gelijk blijven en niet verstrengen of afzwakken.

Acties:

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zoeken naar een leverancier van RIP cigaretten en minimum 6 landen, waaronder België (Centexbel), onderzoeken op welke wijze deze sigaretten kunnen "behandeld" worden om toch volledig op te branden.

EN 1021-2 - vlamtest voor zitmeubelen (herziening)

De norm blijft grotendeels ongewijzigd maar de meting van de gasflow wordt verduidelijkt/aangepast.
Een aanpassing EN 1021-2 kan een impact hebben op EN 597-2 en EN 12952-2.
Eventueel wordt beslist om EN 597-2 grondiger te herzien om die in lijn te brengen met EN 1021-2. Dat is een beslissing die door TC 207 moet genomen worden.

Meer informatie: Pros Van Hoeyland (pvh [at] centexbel [dot] be)