Language

Nieuws

Made in Green by Oeko-Tex

New product label for safe and sustainably produced textiles

Durbio: resultaten van PTT garenextrusie

PTT garenextrusie in het project Durbio - Durable Biobased Plastics

Polytrimethyleentereftalaat (PTT)

Polytrimethyleentereftalaat (PTT) is een Poly(trimethylene terephthalate) (PTT), een lineair aromatisch polyester dat bekomen wordt via de polycondensatie van 1,3-propanediol (trimethylene glycol, 3G, or PDO) en, ofwel tereftaalzuurd (PTA), ofwel dimethyl tereftalaat (DMT).

Hierb

ij wordt het trimethyleneglycol monomeer bekomen van een hernieuwbare route, wat leidt tot een gehalte aan hernieuwbare koolstof in het polymeer van 20 tot 37 wt%.

Better mechanical properties with microfibrils

Fibriltex: Microfibrillar reinforced textiles & composites

Microfibrillar reinforcements offer interesting possibilities to improve the properties of yarns and composites. Microfibrillar reinforcements have already been studied in injection moulding but their application in textile materials is quite new.

Théophile Legrand Textile Innovation Award

A new formula for the Théophile Legrand Textile Innovation Award

Nieuwe regels in normalisatie

Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe regels bij het goedkeuren van Europese normen. In feite komt het erop neer dat de in ISO geldende regels grotendeels worden overgenomen. De reden hiervoor is de toenemende druk om de ontwikkelingsduur van normen te verminderen. Daardoor komt het accent te liggen op de eerste fasen van het normproces en is bijsturen naar het einde van het proces toe alsmaar moeilijker.

Ontbijtsessies 2015

Centexbel organiseert sinds enkele jaren de succesvolle reeks “ontbijtsessies” die inspelen op recente en industrieel relevante technologische en wetenschappelijke evoluties.

Op dit ogenblik bereiden we de reeks “ontbijtsessies 2015” voor.

OHIM lanceert Fast Track

Vanaf 24 november krijgen aanvragers van een gemeenschapsmerk de mogelijkheid om hun aanvragen in een versneld tempo te laten behandelen. Deze versnelde procedure staat bekend onder de naam "Fast Track". Aanvragers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals voorafbetaling en de selectie van producten en diensten volgens de termen die vastliggen in de database van OHIM, kunnen gratis gebruikmaken van deze procedure.

Meer informatie

New publication "Functional Finshes for Textiles"

book_cover_functional_finishes.jpg

Functional Finishes for Textiles: Improving Comfort, Performance and Protection

Editor: Roshan Paul
Woodhead Publishing Series in Textiles
ISBN-13: 978-0857098399ISBN-10: 085709839X
Release: October 24, 2014

Centexbel is a Corresponding Member of CELC

The European Confederation of Linen and Hemp (CELC) is the only European agro-industrial organization federating all the stages of production and transformation for linen & hemp.

It is the privileged spokesperson for 10 000 European companies and oversees the fiber’s development from plant to finished product.

Materialenscan

banner_materialenscan_0.png

Doe nu de gratis materialenscan en verlaag uw milieu-impact én de productiekosten

Grondstoffen worden schaars en duur. De OVAM en het Agentschap Ondernemen streven naar een duurzaam materialengebruik in Vlaanderen om een antwoord te bieden op die toekomstige schaarste. Samen ontwikkelden ze daarom een materialenscan voor kmo's.

Milieu-impact én productiekosten verlagen