Language

Nieuws

Normen op het autosalon 2015

Bron: NBN - Nieuwsberichten

Hoe normen bijdragen aan milieuvriendelijke, veilige en slimme auto’s

Van 16 tot 25 januari 2015 vindt in de Brussels Expo het 93e Autosalon plaats. Het is een gelegenheid voor autoliefhebbers om kennis te maken met nieuwe modellen en trends binnen de auto-industrie. De laatste jaren ligt de nadruk steeds meer op milieuvriendelijke en veilige auto’s en applicaties die het rijcomfort verbeteren.

New peak of patent filings at the EPO in 2014

Although the precise numbers are still being worked on, indications are that we saw over 270 00 filings last year, an increase of approximately 3%. This is in line with the trend observed over the last four years with annual increases between 2% and 4%. Of course, there are big differences when looking more closely at the geographical origin of those filings.

Read more

Six new substances on REACH candidate list

On 17 december 2014 the European Chemicals Agency (ECHA) added six new substances to the candidate list for authorisation, now including 161 substances.

Only the Candidate List published on the ECHA website is deemed authentic. Companies may have immediate legal obligations following the inclusion of a substance in the Candidate List on this website including in particular Articles 7, 31 and 33 of the REACH Regulation.

Substances on the list:

  • carcinogenic
  • mutagenic

Made in Green by Oeko-Tex

New product label for safe and sustainably produced textiles

Durbio: resultaten van PTT garenextrusie

PTT garenextrusie in het project Durbio - Durable Biobased Plastics

Polytrimethyleentereftalaat (PTT)

Polytrimethyleentereftalaat (PTT) is een Poly(trimethylene terephthalate) (PTT), een lineair aromatisch polyester dat bekomen wordt via de polycondensatie van 1,3-propanediol (trimethylene glycol, 3G, or PDO) en, ofwel tereftaalzuurd (PTA), ofwel dimethyl tereftalaat (DMT).

Hierb

ij wordt het trimethyleneglycol monomeer bekomen van een hernieuwbare route, wat leidt tot een gehalte aan hernieuwbare koolstof in het polymeer van 20 tot 37 wt%.

Better mechanical properties with microfibrils

Fibriltex: Microfibrillar reinforced textiles & composites

Microfibrillar reinforcements offer interesting possibilities to improve the properties of yarns and composites. Microfibrillar reinforcements have already been studied in injection moulding but their application in textile materials is quite new.

Théophile Legrand Textile Innovation Award

A new formula for the Théophile Legrand Textile Innovation Award

Nieuwe regels in normalisatie

Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe regels bij het goedkeuren van Europese normen. In feite komt het erop neer dat de in ISO geldende regels grotendeels worden overgenomen. De reden hiervoor is de toenemende druk om de ontwikkelingsduur van normen te verminderen. Daardoor komt het accent te liggen op de eerste fasen van het normproces en is bijsturen naar het einde van het proces toe alsmaar moeilijker.

Ontbijtsessies 2015

Centexbel organiseert sinds enkele jaren de succesvolle reeks “ontbijtsessies” die inspelen op recente en industrieel relevante technologische en wetenschappelijke evoluties.

Op dit ogenblik bereiden we de reeks “ontbijtsessies 2015” voor.

OHIM lanceert Fast Track

Vanaf 24 november krijgen aanvragers van een gemeenschapsmerk de mogelijkheid om hun aanvragen in een versneld tempo te laten behandelen. Deze versnelde procedure staat bekend onder de naam "Fast Track". Aanvragers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals voorafbetaling en de selectie van producten en diensten volgens de termen die vastliggen in de database van OHIM, kunnen gratis gebruikmaken van deze procedure.

Meer informatie