Language

Nieuws

User-centered denken

User-centered denken: ook voor het beïnvloeden van aankoopbeslissingen

Elke verkoper heeft het wel eens meegemaakt. Hij heeft het gevoel dat een verkoopgesprek goed verloopt maar krijgt nadien toch een negatief antwoord. Uitzoeken waaraan dit juist ligt is niet altijd eenvoudig en toch ligt het antwoord voor het grijpen. Een aankoper staat immers niet alleen bij het maken van zijn beslissing. Vaak zijn er verschillende stakeholders binnen zijn bedrijf die deze beslissing beïnvloeden. Dit netwerk van personen wordt ook wel het eco-systeem genoemd van de aankoper.

Uw patent in 90 dagen?

Zij die ooit een patent hebben aangevraagd, of overwogen hebben een patent aan te vragen, weten dat dit een behoorlijk tijdje in beslag kan nemen. Voor een Belgisch patent duurt het al snel 18 maand voor men een toegekend octrooi in handen krijgt. Dit zorgt er ook voor dat het langer duurt vooraleer bv. uw aftrek uit octrooi-inkomsten in werking kan treden. Ook om inbreuken tegen te gaan is het soms interessant snel een octrooi in handen te hebben.

Vlottere toegang en betere bescherming van merken

Handelsmerken: Commissie stelt vlottere toegang en doeltreffender bescherming voor

De Europese Commissie heeft op 27 maart 2013 een pakket initiatieven voorgesteld om de stelsels voor inschrijving van handelsmerken in de hele Europese Unie goedkoper, sneller, betrouwbaarder en voorspelbaarder te maken. De voorgestelde hervorming moet ondernemingen betere voorwaarden bieden om te innoveren en tevens voorzien in een doeltreffender merkbescherming tegen namaak, onder meer door bescherming te bieden tegen namaakgoederen die in doorvoer zijn op het grondgebied van de EU.

Biggest certified safety vest in the world

Secura.JPG

This world's largest safety vest was certified by Centexbel and is now listed in the Guinness Book of Records !

Congratulations to Sioen, Alsico and 3M, Secura and Febelsafe !

Here's the video on "the making of"!

The Select Committee for the unitary patent goes live

The Select Committee of the Administrative Council of the European Patent Organisation dealing with the unitary patent held its first session today at the EPO in Munich. For the user community and for the EPO, this is a further milestone after the adoption of the unitary patent package in December 2012 and the signing last month of the international agreement on the Unified Patent Court.

Nieuwe vlechtmachine voor textielplatform

In het kader van het FEDER-project Cilab (Composite Innovation Laboratory) heeft Centexbel een nieuwe machine voor het textieplatform aangekocht. Deze investering bestaat uit een meerlagige interlock vlechtmachine en uit een systeem voor de lineaire uittrekking en voorbereiding van het materiaal.

Kenmerken:

  • meerlagig vlechtwerk: 4 onderling verbonden lagen
  • iedere laag is opgebouwd uit 64 klossen (256 in het totaal)
  • 3D vlechten met complexe vormen
  • afmetingen: 3640 x 3496 x 3640mm

Webinar "Crowdsourcing en octrooionderzoek"

Webinar - Crowdsourcing en octrooionderzoek: Bluepatent - 26 maart 2013

Op 26 maart organiseert Sirris met steun van WTCB en Centexbel een webinar waarin volgende vragen aan bod komen:

CORE Business informeert de pers

Kunststofindustrie, textielsector en milieubedrijven slaan de handen in elkaar om een boost te geven aan de recyclage van kunststof- en polymeerafval in Vlaanderen.

NFPA 701 - Nieuw toestel voor het brandlabo

Centexbel voert brandtesten uit op gordijnstoffen voor de VS

NFPA_701-006.jpg

NFPA 701 - Fire Tests for flame Propagation of Textiles and Films

NFPA 701 is een methode voor het bepalen van het brandgedrag van gordijnstoffen die in de VS sinds vele jaren wordt uitgevoerd. Intussen werd de methode grondig aangepast en is ze sterk geëvolueerd.
De norm bestaat uit een kleinschalige en een grootschalige test. De grootste vraag gaat uit naar de kleinschalige test (Methode 1).

EU Douane actieplan tegen IPR inbreuken

Op 10 december 2012 heeft de Raad een Resolutie aanvaard over het EU douane actieplan in de strijd tegen IPR inbreuken voor de periode 2013-2017.

Strategische doelstellingen van het actieplan:

  • effectieve implementering en opvolging van de nieuwe EU wetgeving rond strafuitvoering door douane ivm IPR;
  • strijd tegen de belangrijkste trends in de inbreuken in de handel van IPR goederen;
  • strijd tegen de inbreuken in de handel van IPR goederen in de volledige waardeketen;