Language

Nieuws

TEX4SCO: vooruitstrevende textieloplossingen voor duurzaam bouwen

De bouwsector is een grote en bijzonder interessante afzetmarkt voor uiteenlopende textielproducten. In het kader van een grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk brengen UPTEX en CENTEXBEL een beperkt aantal Vlaamse en Noord-Franse textielbedrijven samen om na te gaan in welke bouwtoepassingen zij kunnen samenwerken om nieuwe en duurzame producten te ontwikkelen.

Futurotextiles 3 - Call for participation

The completely new edition of Futurotextiles is being prepared today. The works, objects, prototypes, garments and samples will be selected between 1/12/2011 and 30/01/2012.

Textiel in zee met FMC

In 2010 werd Flanders Maritime Cluster (FMC) opgericht om de mariene en maritieme bedrijvigheid te promoten, te ontwikkelen en te valoriseren.

Maritiem textiel: een zee van mogelijkheden!

Turkije wordt 32ste lid van CEN

De algemene vergadering van CEN heeft zopas Turkije aanvaard als 32ste volwaardig lid van de Europese Normalisatie Organisatie (CEN). Dit houdt in dat Turkije de bestaande en toekomstige EN normen als nationale Turkse normen overneemt.

Europees onderzoek: Horizon 2020

Nieuw en ambitieus Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2014-2020

Zelfdovende sigaret heeft impact op brandtesten

Parijs, 1 december 2011

Verplichting zelfdovende sigaret maakt testen er niet gemakkelijker op!

Hoewel we de nieuwe maatregel ten zeerste toejuichen, want niets gaat boven een mensenleven, heeft de nieuwe regelgeving enkele onverwachte gevolgen op het vlak van testen en normalisatie. De CEN/TC207 WG9 vergadering in Parijs zocht en vond een oplossing!

Centexbel installeert composietpers

Sinds enkele jaren voert Centexbel een groeiend aantal onderzoeksprojecten uit op het vlak van thermoplastische composieten. Thermoplastische composieten zijn samengestelde materialen waarbij een textielmateriaal sterkte geeft aan het kunststofmateriaal (matrix) waarin het wordt ingebed.

Verdeding tegen namaak blijft eenvoudig

De verdediging tegen namaak van een communautair model blijft eenvoudig

Dat is het oordeel van een advocaat-generaal van het Europees Gerechtshof. Het oordeel in de rechtspraak (die in 80% van de gevallen op één lijn ligt met dat van de advocaat-generaal) werd gevraagd door een Spaans hof die de volgende situatie voorhad: Een eerste firma deponeerde een model (wat, zoals we reeds meldden, geen verificatie door het OHIM vereist). Deze firma stelde echter vast dat haar model werd gekopieerd door een tweede firma en ze vroeg haar dan ook te stoppen met de namaak. In plaats daarvan, deponeerde de tweede firma eveneens een communautair model (dat noodzakelijkerwijs werd aanvaard).

Textiel en Europese normalisatie

Sprokkels uit de Europese normalisatievergadering Textiel

Textiel voor de kinderkamer

De Europese commissie wil een nieuwe reeks normen laten ontwikkelen over veiligheid van kinderartikelen en heeft daarvoor mandaat gegeven aan CEN (Mandaat M/497 Risks in the sleeping environment). Omdat dit onderwerp eigenlijk het domein van drie CEN commissies beslaat (textiel, artikelen voor kinderverzorging en meubelen), zullen er niet minder dan vijf werkgroepen aan de slag gaan, die toegankelijk zijn voor experts uit elk van de drie commissies:

Futurotextiles mobile exhibition

futuro3_2.jpg

A "Youtube" impression of the show in Prato

PRATO / 30 September - 13 November 2011
Museo del Tessuto, Prato (Italy)

RONSE / RENAIX / 2 December 2011 - 15 January 2012
Campus (Oscar delguststraat 60), Ronse/Renaix (Belgium)