Language

Nieuws

Uitbreiding coatingplatform

Tweede thermofixeuse voor coating- en veredelingsplatform

In ons onderzoek naar nieuwe en innovatieve coatings is het essentieel over goede toestellen te beschikken. Zo is het gecontroleerd aanbrengen, drogen en uitharden van coatings belangrijk. Dit drogen en uitharden gebeurt in een oven of thermofixeuse. Een goede oven laat het toe de temperatuur tijdens het droog- en uithardingsproces te beheersen en op een gecontroleerde manier te wijzigen. De proefstukken worden bedekt met een coating en vervolgens in de oven gebracht.

Eenheidsoctrooibescherming

Commissie wil onderzoek en innovatie stimuleren door eenheidsoctrooibescherming

Dankzij de nieuwe voorstellen zal de een Europees octrooi met een eenvormige geldigheid in 25 lidstaten in de toekomst slechts 680 euro kosten, na een overgangsperiode waarin de kostprijs reeds daalt tot minder dan 2 500 euro.

Revision of the PPE Directive is on-line

The public consultation on the revision of the PPE Directive is now on-line and available from the following webpages:

Please note that the consultation is open for 9 weeks from: 13 April 2011 until 14 June 2011.

Integratie Europees en gemeenschapsoctrooi

De ontwerpovereenkomst tot invoering van een Gerecht voor het Europees en het gemeenschapsoctrooi is niet verenigbaar met het recht van de Europese Unie

Afscheid Roger Clarysse

Weverij Jules Clarysse NV meldt het overlijden van Roger Clarysse

Pittem, 9 maart 2011 – De Raad van Bestuur, het Directiecomité en alle medewerkers van de Weverij Jules Clarysse NV delen met diepe droefheid het overlijden mee van de heer Roger Clarysse. In 1962 kwam de heer Roger Clarysse aan het hoofd te staan van de Weverij Jules Clarysse NV. Onder leiding van Roger groeide het Pittemse bedrijf de afgelopen decennia uit tot de meest toonaangevende fabrikant van badstof en keukentextiel. Roger Clarysse is dinsdagavond overleden, hij werd 78 jaar.

Research Updates

Centexbel's elektronische nieuwsbrief >>fast forward>> research updates brengt u informatie over alle nieuwe collectieve onderzoeksprojecten die wij willen opstarten op regionaal, federaal en Europees niveau.

Collectief onderzoek is gericht op een gemeenschappelijk relevant thema voor de textielindustrie en is een zekere en betaalbare weg naar technologische innovatie. Omdat we deze collectieve projecten meestal met partners uit de volledige textielwaardeketen uitvoeren, biedt uw deelname in deze projecten meteen uitgelezen én relevante netwerkkansen!

Wijziging Belgische wet op octrooien

Wet ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien

Deze wet beoogt de aanpassing van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien teneinde die in overeenstemming te brengen met twee internationale verdragen, met name het Verdrag inzake octrooirecht (PLT) van 1 juni 2000 en de Akte van 29 november 2000 tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien.

Risico's in de slaapomgeving

Slaap wel… en veilig

Onder de titel "Risks in the sleeping environment" wil de Europese Commissie een mandaat geven aan CEN om normen uit te werken rond de veiligheid van kinderartikelen. Een mandaat is een uitdrukkelijke opdracht om Europese normen te ontwikkelen, die de wetgeving ondersteunen en die de fabrikanten kunnen gebruiken om aan te tonen dat hun producten veilig zijn en aan de wetgeving voldoen.

OHIM versnelt procedure door invoering e-certificaten

In lijn met de huidige CTM certificaten, heeft het OHIM een nieuw online systeem voor RDC certificaten in gebruik genomen op 15 november met de bedoeling de registratietijden drastisch in te korten. Van nu af aan zal het Bureau niet langer RCD certificaten op papier afleveren.

MANGO is nu “Made in Green”

mango01.jpgMANGO is het eerste grote internationale modemerk met vestigingen in de vijf continenten, dat de “made in green” certificatie voor al zijn artikelen heeft behaald.