Language

Nieuws

Centexbel erkend door Certifer

Centexbel nam in 2009 deel aan de round robin brandtesten van Certifer (Franse spoorwegen) vooral rond ISO normen (cone calorimeter, rookbox en radiant panel). Omdat Centexbel geaccrediteerd is voor deze methoden en een uitstekende score behaalde in deze round robin, erkent Certifer ons als competent laboratorium. Ook dit jaar zullen wij aan deze round robin deelnemen.

Behoud uw gemeenschapsmerk

Gemeenschapsmerken moeten op een ernstige manier gebruikt worden in de Europese Gemeenschap tijdens een periode van 5 jaar na registratie. Het "ernstig gebruik" kan worden vastgesteld zelfs indien het merk enkel in een gedeelte van de Gemeenschap wordt gebruikt.

Waarschuwing: onofficiële herinnering hernieuwing Benelux merken

Het is mogelijk dat Benelux merkhouders door de "Organisatie Intellectueel Eigendom Benelux NV" worden benaderd voor de vernieuwing van hun merk. Dit bedrijf, dat vanuit Brussel handelt, vraagt hiervoor een aanzienlijk bedrag.

Eerste call ecologiepremie 2010 gelanceerd!

De eerste call van de ecologiepremie voor het jaar 2010 werd zopas gelanceerd. Deze call loopt van 19 januari 2010 t.e.m. 30 april 2010 en heeft een budgettaire enveloppe van 40 miljoen euro. Ondernemingen die investeringen plannen die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst (LTL), kunnen dus tot 30 april 2010 een aanvraag indienen.

CE-markering voor wand-en plafondbekleding

De CE markering voor wand- en plafondbekleding kadert in de EU-bouwproductenrichtlijn 89/106/EC van 21.12.1988. Net zoals de vloerbedekkingsmaterialen vallen wand-en plafondbekledingen, die in de EU-wetgeving als bouwmaterialen worden beschouwd, onder deze EU-richtlijn en bijgevolg ook onder het toepassingsgebied van de CE-markering.

Stort OHIM budgetair overschot terug?

De kosten voor de registratie van Europese merken zouden gedeeltelijk terug gestort worden.

Het OHIM (Office for the harmonisation in the Internal Market) heeft een voorstel gedaan met betrekking tot het gecumuleerde budgetair overschot van ongeveer 300 miljoen euro.

Geldigheidsduur van CE typekeuringen van PBM

Tot nu toe zijn wij er steeds van uitgegaan dat een CE-typekeuring onbeperkt geldig blijft zolang niets gewijzigd wordt aan het PBM zelf of aan de wettelijke basis (de Europese Richtlijn 89/686).

Vooral door de herziening van de Europese normen is het steeds complexer geworden om uitbreidingen of toevoegingen aan bestaande typekeuringen te doen zonder het oorspronkelijke certificaat (dat soms meer dan 10 jaar oud is) in vraag te stellen.

Communautaire milieukeur textiele vloerbekleding

De Europese Commissie heeft de milieucriteria vastgesteld om de communautaire milieukeur voor vloerbedekking van textiel toe te kennen.(2009/967/EG).
Download hier de beschikking van de Europese Commissie van 30 november 2009 (verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie op 17/12/2009).

Nieuwe overeenkomst over classificaties

OHIM en WIPO ondertekenen classificatieovereenkomst

De internationale organisatie voor intellectuele eigendom en het OHIM, bureau voor het deponeren van merken, tekeningen en modellen van de Europese Unie hebben een belangrijk samenwerkingsakkoord afgesloten op het vlak van merkclassificatie. Dit kan aanleiding geven tot een grote groei in het aantal gemeenschappelijk aanvaarde termen om producten en diensten aan te duiden in de verschillende bureaus voor intellectuele eigendom in de hele wereld.

De noodzaak van technologische innovatie

De Algemene Raad van Centexbel op 3 december 2009 en het tweejaarlijkse “Members event” vonden plaats in het Monasterium PoortAckere in hartje Gent. De Algemene Raad besprak de financiële gegevens van 2009 en de activiteiten die Centexbel uitvoerde in 2009 en plant voor 2010.