Language

Nieuws

Nieuwe Europese speelgoedrichtlijn is strenger!

Na twintig jaar wordt de Europese speelgoedrichtlijn 88/378/EEG vervangen door de nieuwe richtlijn voor de veiligheid van speelgoed 2009/48/EG die op 20 juli 2009 van kracht werd. Deze nieuwe richtlijn biedt onder andere een antwoord op de vele nieuwigheden op de speelgoedmarkt tijdens de afgelopen 20 jaar.

Registratie industriële ontwerpen vereenvoudigd

Lidstaten vereenvoudigen registratiesysteem voor industriële ontwerpen
Op 24 september 2009 gingen de lidstaten over tot een vereenvoudiging van het registratiesysteem voor industriële ontwerpen. Deze beslissing zal de administratie vereenvoudigen zodat de ontwerpen in verschillende landen beschermd kunnen worden door slechts een aanvraag in te dienen (in een enkele taal en door betaling in een enkele munteenheid: de Zwitserse Frank). Het systeem van Den Haag vereenvoudigt eveneens het verdere beheer van de rechten ivm industriële ontwerpen.

Oeko-Tex 100 voldoet aan CPSIA loodtesten

Textile World News heeft aangekondigd dat textielproducten en producten op basis van textiel voor kinderen die gecertificeerd zijn volgens de norm Oeko-Tex®100 voldoen aan de testvereisten voor lood opgesteld door de Consumer Products Safety Improvement Act (CPSIA).

Lees het volledige artikel
Lees meer over Oeko-Tex®

WIPO trekt ten strijde tegen achterstanden

WIPO (World Intellectual Property Organisation) trekt ten strijde tegen de achterstand in de behandeling van octrooiaanvragen
Het WIPO colloquium besluit dat de achterstand in de behandeling van octrooiaanvragen onhoudbaar wordt.
Genève, 18 september 2009.

Op 18 september 2009 sloot het internationaal colloquium met een algemeen akkoord over de noodzaak de krachten te vereningen op internationale schaal om een oplossing te bieden aan de achterstand in de behandeling van octrooiaanvragen.

Setcomfort met "glans" geslaagd

Tijdens de slotvergadering ‘SETCOMFORT’ op 3 september 2009 werden de resultaten van het vraaggedreven Flanders InShape project “Setcomfort” voorgesteld. Dit onderzoek naar methodes voor het objectiveren van en het communiceren over de sensorische eigenschappen van materialen richtte zich in een eerste fase op het aspect “glans” van de verschillende referentiestalen die de bedrijven ons bezorgden.

USA: important decision concerning Bamboo fibre

Since a few years a significant number of European textile companies are incorporating viscose fibre derived from bamboo in some of their products, with labels claiming specific properties for the fact that bamboo is used as the cellulose source, instead of the wood pulp (beech, pine or eucalyptus) used in European viscose plants. Number of those fabrics are transformed and then exported as garments or home textiles in the USA.

Kortgids "Europese & Internationale Geotextielnormen"

Met deze handige kortgids brengen wij u een overzicht van de EN en ISO normen rond geotextiel en geotextielverwante producten (met uitzondering van geosynthetische barrières (geomembranen)).

De Europese geotextielnormen kunnen grofweg worden opgesplitst in productspecificaties (in verband met toepassingen) en testmethodes. Deze gids brengt een overzicht van de inhoud van de productspecificaties en een korte beschrijving van de testmethodes.

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing onderzoekers

Ondernemingen die onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's uitvoeren met onderzoekers die een bepaald diploma hebben komen in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers.

Deelaanvragen Europese octrooien

De Raad van Bestuur van de Europese Organisatie voor Octrooien, samengesteld uit de contracterende landen, heeft een voorstel van het European Patent Office (EPO) aanvaard om het neerleggen van deelaanvragen in de tijd te beperken.

Het voorstel van EPO werd zowel doeltreffend als geschikt bevonden om rekening te houden met de doelstellingen die EPO op dit ogenblik vooropstelt in het kader van zijn project "Raising the bar", namelijk het verbeteren van de algemene kwaliteit en het verhogen van de juridische zekerheid met de garantie dat de rechten en wettelijke verwachtingen volledig worden nageleefd.