Language

Nieuws

Nieuwe regels in normalisatie

Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe regels bij het goedkeuren van Europese normen. In feite komt het erop neer dat de in ISO geldende regels grotendeels worden overgenomen. De reden hiervoor is de toenemende druk om de ontwikkelingsduur van normen te verminderen. Daardoor komt het accent te liggen op de eerste fasen van het normproces en is bijsturen naar het einde van het proces toe alsmaar moeilijker.

Ontbijtsessies 2015

Centexbel organiseert sinds enkele jaren de succesvolle reeks “ontbijtsessies” die inspelen op recente en industrieel relevante technologische en wetenschappelijke evoluties.

Op dit ogenblik bereiden we de reeks “ontbijtsessies 2015” voor.

OHIM lanceert Fast Track

Vanaf 24 november krijgen aanvragers van een gemeenschapsmerk de mogelijkheid om hun aanvragen in een versneld tempo te laten behandelen. Deze versnelde procedure staat bekend onder de naam "Fast Track". Aanvragers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals voorafbetaling en de selectie van producten en diensten volgens de termen die vastliggen in de database van OHIM, kunnen gratis gebruikmaken van deze procedure.

Meer informatie

New publication "Functional Finshes for Textiles"

book_cover_functional_finishes.jpg

Functional Finishes for Textiles: Improving Comfort, Performance and Protection

Editor: Roshan Paul
Woodhead Publishing Series in Textiles
ISBN-13: 978-0857098399ISBN-10: 085709839X
Release: October 24, 2014

Centexbel is a Corresponding Member of CELC

The European Confederation of Linen and Hemp (CELC) is the only European agro-industrial organization federating all the stages of production and transformation for linen & hemp.

It is the privileged spokesperson for 10 000 European companies and oversees the fiber’s development from plant to finished product.

Materialenscan

banner_materialenscan_0.png

Doe nu de gratis materialenscan en verlaag uw milieu-impact én de productiekosten

Grondstoffen worden schaars en duur. De OVAM en het Agentschap Ondernemen streven naar een duurzaam materialengebruik in Vlaanderen om een antwoord te bieden op die toekomstige schaarste. Samen ontwikkelden ze daarom een materialenscan voor kmo's.

Milieu-impact én productiekosten verlagen

Digitaal uw Belgisch patent indienen

Op 22 september 2014 werd de nieuwe Belgische Octrooiwet van kracht (boek XI). De veranderingen aan de wet zorgen ervoor dat deze meer in lijn zal liggen met de internationale en Europese wetgeving. Zo biedt de nieuwe wet meer herstelmogelijkheden bij het missen van een termijn en wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een octrooiaanvrage in het Engels in te dienen (mits een vertaling in het Nederlands, Frans of Duits binnen de drie maand volgt).

Ook is het sinds 22 september 2014 mogelijk om een octrooiaanvrage digitaal in te dienen. Voorheen gebeurde dit nog via fax en post.

Spanish local tv covers the project SustAffor

The aim of the SustAffor project (Bridging effectiveness and sustainability in afforestation / reforestation in a climate change context: new technologies for improving soil features and plant performance) is to design, produce, develop and validate on-field novel techniques to improve tree planting projects from an environmental, technical and economic point of view.

The video of the local Catalunya television network also includes an interview with Luc Ruys of Centexbel on the use of agrotextiles in afforestation projects.

Succesvol hergebruik natriumsulfaat in verfproces

Lokaal hergebruik van natriumsulfaat in een verfproces bij Monks International NV

Monks International gebruikt natriumsulfaat als elektrolyt in reactieve verfprocessen. De afvalwaterstroom na het verven bevat, naast zout en verfhulpmiddelen, gemiddeld 10 à 20% van de niet-gefixeerde kleurstoffen.

European Commission film about At~Sea project

On May 27 and June 2, a film crew from the European Commission visited partners OCEAN and SIOEN to make a 3-minute video on the AT~SEA project. It includes images from the test site at OCEAN and from the substrate production at SIOEN as well as interviews with partners OCEAN, SIOEN and CENTEXBEL.

Further reading

Please feel free to spread the news!