Language

Nieuwe referentiesigaret voor brandtest

Nieuwe sigaret ontwikkeld om de ontvlambaarheid van matrassen en matrasbeschermers te testen!

De U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) stelde voor om de ontvlambaarheid van matrassen en matrasbeschermers te testen met een nieuw referentiemateriaal of "Standard Reference Material (SRM)" voor de ontstekingsbron.

Er werd een nieuwe namaaksigaret ontwikkeld om de sigaret met de hoogste ontstekingskracht na te bootsen zoals beschreven in de Code of Federal Regulations, 16 CFR 1632. Deze verandering is een herziening van de Technische specificatie van de ontstekingsbron, STANDARD FOR THE FLAMMABILITY OF MATTRESSES AND MATTRESS PADS (FF 4-72, AMENDED).

De ontwikkeling en aanvaarding van deze nieuwe standaard referentiesigaret is een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige sigaret van het merk "Pall Mall", die niet langer wordt geproduceerd.

Meer informatie...