Language

Normenantenne "Interieurtextiel"

Interieurtextiel

De normenantenne interieurtextiel staat ten dienste van de subsector interieurtextiel. Deze sector omvat textielmaterialen die worden gebruikt bij de inrichting van een woninginterieur, zowel voor privéwoningen als voor collectiviteiten (hotels, openbare gebouwen, bedrijven, …).

Ondanks de hevige internationale concurrentie blijft de sector bij uitstek exportgericht. Door de internationale concurrentie is de subsector verplicht zich steeds meer te richten op interieurtextiel met een hoge toegevoegde waarde. Dit uit zich o.a. in de diverse functionaliteiten, die in het textiel ingebouwd worden. Tijdens de voorbije jaren is – onder impuls van de Belgische textielsector – heel wat gepresteerd op het vlak van normering in dit domein (normen voor vloerbekleding, meubelstoffen, badhanddoekstoffen en matrastijk).

Daarbij is ook veel aandacht besteed aan de wettelijke aspecten, zoals die o.a. voortvloeien uit de bouwproductenrichtlijn (CE markering) en de productveiligheidsrichtlijn. Dit betekent dat de producenten van interieurtextiel zeer vaak worden geconfronteerd met eisen rond de emissie van vluchtige stoffen en de luchtkwaliteit binnen het gebouw.

Eind 2009 verkreeg de Europese norm voor wand-en plafondbekledingen EN 15102 die in september 2007 gepubliceerd werd het statuut van geharmoniseerde norm door de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie (volume 52, 18 december 2009). Dit houdt in dat het dragen van een CE-merk voor wand-en plafondbekledingen mogelijk wordt vanaf 1 januari 2010 en verplicht vanaf 1 januari 2011. In de loop van dit jaar zal de normenantenne via algemene en/of individuele infosessies de betrokken bedrijven hierover inlichten.

Andere veiligheids- en gezondheidsaspecten hebben te maken met brandgedrag en de aanwezigheid van gezondheidsschadelijke componenten in het textiel. Er wordt ook verwacht dat de invoering van de REACH-verordening over registratie en autorisatie van chemicaliën zich in deze subsector erg zal laten gelden.