Language

Normenantenne "Kledingtextiel"

Kledingtextiel

De normenantenne kledingtextiel staat ten dienste van de subsector kledingtextiel. De bedrijven uit deze subsector zijn actief in producten voor verschillende vormen van technische kleding zoals werkkleding, beschermende kleding en kleding voor medische toepassingen en gebruik in "clean rooms". Daarnaast blijft echter ook de dagdagelijkse kleding, evenals de sport- en vrijetijdskleding belangrijk. Ondanks een daling van het aantal bedrijven en de tewerkstelling blijft het vooral een exportgerichte deelsector.

Door de internationale concurrentie is de subsector verplicht zich steeds meer te richten op vormen van kleding(textiel) met een hoge toegevoegde waarde. Dit uit zich o.a. in de diverse functionaliteiten, die in het textiel worden ingebouwd. Op het vlak van normering betekent dit onder meer dat geleidelijk aan normen ontwikkeld worden voor deze nieuwe textielmaterialen. Daarbij wordt geëist dat de fabrikanten van deze materialen en kleding bewijzen wat zij voor hun product claimen, dat het product zelf geen schadelijke bijwerkingen heeft of schadelijke componenten bevat en dat de toegevoegde functies duurzaam zijn en b.v. weerstaan aan wasbehandelingen.

Dit past volledig in de groeiende belangstelling voor de veiligheid en gezondheid van de kledingconsument, wat nog versterkt wordt door de Europese richtlijn Productveiligheid (2001/95). Ter ondersteuning van deze wetgeving werd/wordt er b.v. gewerkt aan Europese normen om bepaalde schadelijke componenten (azokleurstoffen, brandvertragers) op te sporen, om het brandgedrag van nachtkleding te evalueren en over de veiligheid van kinderkleding. Er werden ook al bepaalde normeringsinitiatieven genomen, die een aantal vereisten van vrijwillige eco-labels (Öko-Tex, EU flowerlabel) binnen de Europese normalisatie brengen en zo een meer verplicht karakter geven.