Language

Normenantenne Technisch Textiel

Technisch textiel

Technisch textiel omvat alle textielmaterialen zonder decoratieve functie of waarvan de decoratieve functie totaal ondergeschikt is aan de technische functionaliteit die ervan gevraagd wordt. Dit betekent dat de technische specificaties zeer belangrijk tot allesbepalend zijn voor technische textielproducten.

De normenantenne technisch textiel staat ten dienste van de subsector technisch textiel. Deze sector omvat zowel geotextiel (aanwending in wegenbouw, waterbouw, drainage, afvalstockage ...), agrotextiel als bouwtextiel (architecturale textielstructuren). Verdere toepassingsdomeinen zijn de industrie (zoals filtratiedoek), sportaccommodatie (kunstgras), of technische kleding (bescherming, gespecialiseerde beroepskleding). Hier bestaat een overlapping met de kledingsector.

Op het vlak van de normering is de sector technisch textiel bijzonder onderhevig aan productspecificaties en wettelijke regelgeving via diverse Europese richtlijnen (bouwproducten, beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen…). Deze eisen dat de fabrikanten van deze materialen bewijzen wat zij voor hun product claimen, dat het product de veiligheid van het publiek niet in gevaar brengt en dat het product zelf geen schadelijke bijwerkingen heeft. Bovendien moeten de producteigenschappen voldoende duurzaam zijn en kunnen weerstaan aan soms extreme gebruikscondities.