Language

Normenantennes

Met de normenantennes wil de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie de KMO's beter informeren over de rol die normen ook in hun bedrijf kunnen spelen en hen sensibiliseren rond het gebruik van normen.

In het kader van dit initiatief richtte Centexbel vijf normenantennes op voor de textiel- en kunststofverwerkende sectoren:

met het doel:

  • de normalisatie in de textielsector op te volgen in de verschillende CEN en ISO comités en de Belgische spiegelgroepen (technische werkgroepen)
  • de industrie te informeren en te sensibiliseren rond het "hoe en het waarom" van normen via verschillende publicaties, de website, nieuwsbrieven en tijdens werkgroepen en infosessies)
  • de bedrijven te informeren en te sensibiliseren tijdens persoonlijke contacten met onze medewerkers