Language

Octrooiennieuws

Overzicht van belangrijke berichten over octrooien

De Centexbel octrooicel informeert u regelmatig over nieuwe evoluties en beslissingen in de verschillende Europese en Internationale Octrooienbureaus. U vindt de nieuwsberichten terug in de linkermarge van deze pagina onder "Octrooiennieuws", waar ze op datum gerangschikt staan, met de meest recente bovenaan.

Benelux Octrooi Platform

maart 2015
Sedert eind 2014 is de nieuwe Benelux Patent Platform beschikbaar. Met dit multifunctioneel platform kunt u gemakkelijk Belgische octrooien vinden en de geldigheid ervan controleren.
Lees meer

EPO allows reduced fees for certain applicants

februari 2015
A revised system for language-related fee reductions pursuant to Rule 6 EPC was introduced by the EPO on 1 April 2014.
Lees meer

New peak of patent filings

januari 2015
EPO recently published the preliminary patent filing figures for 2014.
Lees meer

OHIM lanceert Fast track

november 2014
Vanaf 24 november krijgen aanvragers van een gemeenschapsmerk de mogelijkheid om hun aanvragen in een versneld tempo te laten behandelen. Deze versnelde procedure staat bekend onder de naam "Fast Track".
Lees meer

Digitaal uw Belgisch patent indienen

23 september 2014
Op 22 september 2014 werd de nieuwe Belgische Octrooiwet van kracht (boek XI). De veranderingen aan de wet zorgen ervoor dat deze meer in lijn zal liggen met de internationale en Europese wetgeving.
Lees meer

essenscia Innovation Award 2014

26 juni 2014
essenscia wil met de Innovation Award 2014 Belgische bedrijven stimuleren om te innoveren en hun intellectuele eigendom te beschermen.
Lees meer

Exceptional inventors honoured with European Inventor Award 2014

17 juni 2014
The EPO presented the European Inventor Award 2014 today in Berlin to outstanding inventors or teams, honouring their contribution to social, economic and technological progress.
Industry: Koen Andries (Belgium), Jérôme Guillemont (France) and team
The team was distinguished for its efforts in developing the first new effective tuberculosis (TB) drug in 40 years. Thanks to the research team led by Andries and Guillemont, the disease - including multi-drug resistant forms - can now be treated successfully. The innovative drug quickly cuts off the energy supply in TB bacteria, significantly reducing treatment times and enabling a full recovery.
Lees meer

Tesla Motors: all our patents belong to you

12 juni 2014
Tesla geeft octrooien vrij om de productie van elektrische wagens aan te zwengelen.
Lees meer

Nominaties Europese uitvinding 2015

april 2014
U kunt vanaf nu nominaties indienen voor de Europese uitvinding van 2015.
Lees meer

Herziening van de bedragen voor taxen en bijdragen van het European Patent Office vanaf 1 april 2014

maart 2014
Lees meer

New peak at the European Patent Office

februari 2014
The figures underline Europe's importance as a stronghold of global innovation
Lees meer

EU voorstel voor de bescherming van bedrijfsgeheimen

januari 2014
Lees meer

Octrooien winstgevend voor KMO's

december 2013
Hoewel vaak wordt aangenomen dat de baten niet zouden opwegen tegen de kosten, heeft octrooieren een positief effect op de winstgevendheid van KMO's. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de KU Leuven.
Lees meer

BBIE voert Engels in als derde taal

november 2013
Vanaf 1 oktober 2013 kunt u bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) alle handelingen in het Engels verrichten. Het BBIE voert het Engels in als werktaal naast Nederlands en Frans.
Lees meer

The times they are a-changin'

mei 2013
Since the introduction of the Community Trade Mark (CTM) nearly 2 decades ago, the law and practice governing CTMs and the harmonisation of national laws has been fairly static. Following the recent study undertaken by the Max Planck Institute, this may all be about to change.
Lees meer

Handelsmerken: Commissie stelt vlottere toegang en doeltreffender bescherming voor

april 2013
De Europese Commissie heeft op 27 maart 20113 een pakket initiatieven voorgesteld om de stelsels voor inschrijving van handelsmerken in de hele Europese Unie goedkoper, sneller, betrouwbaarder en voorspelbaarder te maken. De voorgestelde hervorming moet ondernemingen betere voorwaarden bieden om te innoveren en tevens voorzien in een doeltreffender merkbescherming tegen namaak, onder meer door bescherming te bieden tegen namaakgoederen die in doorvoer zijn op het grondgebied van de EU.
Lees meer

The select committee for the unitary patent goes live

maart 2013
The Committee started the discussion of its rules of procedure and the planning of its further work in the coming months. The EPO has been entrusted with granting and administering unitary patents and will continue to actively support the process.
Lees meer

EU Douane actieplan tegen IPR inbreuken

januari 2013
Op 10 december 2012 heeft de Raad een Resolutie aanvaard over het EU douane actieplan in de strijd tegen IPR inbreuken voor de periode 2013-2017.
Lees meer

Gemeenschapsmerk

januari 2013
Jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie : ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) [19 december 2012]
Lees meer

EPO and SIPO launch Chinese-English machine translation for patents

december 2012
As a result, the collections of the two largest languages in patents are now united as full-text documents on the same website through the EPO's global patent database, Espacenet, and linguistically accessible for innovators from both regions using a single tool, Patent Translate.
Lees meer

Europees Eenheidspatent goedgekeurd

december 2012
Dankzij deze beslissing (die zo’n veertig jaar op zich heeft laten wachten) zullen bedrijven (vooral KMO’s) en onderzoekscentra hun uitvindingen in Europa veel goedkoper, met minder administratieve rompslomp en in een groter marktgebied kunnen octrooieren.
Lees meer

Korting voor i-depot via Agentschap Ondernemen

november 2012
Het Agentschap Ondernemen is sinds oktober erkend als officieel agent van i-DEPOT
Lees meer

Fiscal rules stimulate patents

october 2012
Sander De Vrieze explains the stimulating impact of fiscal rules on the role of patents
Lees meer

Versoepeling fiscale aftrek uit octrooi-inkomsten

september 2012
De federale overheid voorziet in een versoepeling van enkele fiscale maatregelen in het kader van een relanceplan voor onderzoek en ontwikkeling.
Lees meer

Cijfers bewijzen fiscaal voordeel octrooi-inkomsten

juni 2012 (2)
De eerste cijfers die de FOD financiën publiceert tonen heel duidelijk aan dat KMO en grote bedrijven fiscaal voordeel halen uit de octrooi-inkomstenmaatregel.
Lees meer

essenscia Innovation Award Competition

juni 2012
Essenscia (de Belgische federatie voor chemie en "life sciences") schrijft dit jaar voor het eerst een "Innovation Award" uit.
Lees meer

China grootste patentfiler ter wereld in 2011

mei 2012
China heeft de USA en Japan ingehaald in aantal patentaanvragen per jaar.
Lees meer

EPO en Google verwijderen taalbarrières

maart 2012
Octrooien hebben al eeuwenlang te kampen met (ver)taalproblemen. Op 29 februari 2012 lanceerde het European Pattent Office (EPO) samen met een Google een oplossing voor dit probleem: 'Patent Translate'.
Lees meer

Updated classification of trademarks

januari 2012
The Nice Classification administered by WIPO in 1957, is a system for the classification of goods and services for the purposes of registering trademarks. It was established by a multilateral treaty called the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks.
Lees meer

De verdediging tegen namaak van een communautair model blijft eenvoudig

november 2011
Moet een tweede model geannuleerd worden alvorens verder te kunnen gaan met de procedure tegen namaak?
Lees meer

Best Patented Innovation Award

oktober 2011
De Best Patented Innovation Award wordt uitgereikt met ondersteuning van DIE, de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom en beloont een geoctrooieerde technologie of product met een zeer interessante impact voor de betrokken onderneming.
Lees meer

OHIM start bemiddelingsdienst op

september 2011
OHIM is van plan een bemiddelingsdienst op te starten als alternatieve procedure om beroep aan te tekenen bij de Beroepscommissie bevoegd voor merken en tekeningen. Deze dienst zal eind oktober beschikbaar zijn en zal bestaan uit een team van speciaal opgeleide bemiddelaars die afkomstig zijn uit het personeelsbestand van het Bureau.
Lees meer

Eenheidsmarkt

juni 2011
De Europese Commissie stelt binnenkort de Europese strategie voor met betrekking tot intellectuele eigendom.
Lees meer

OHIM en EPO willen nauwer samenwerken

mei 2011
OHIM en het Europese Patentbureau (EPO) hebben een uitvoerige overeenkomst ondertekend om nauwer samen te werken en om de efficiëntie van het IP systeem te verhogen op Europees en internationaal vlak.
Lees meer