Language

Opleidingen

Succesvol ondernemen is investeren in kennis

De kennis, de vaardigheden en de inzichten die we als kind en als jongere in het gezin, op school, tijdens de opleiding en op de hogeschool of de universiteit verwerven, gaan geen mensenleven mee. Daarom biedt Centexbel een aantrekkelijk aanbod opleidingen en infosessies aan de industrie waarin we in een kort tijdsbestek de nieuwste ontwikkelingen in een bepaald textielthema bespreken en illustreren.

Erkend opleidingscentrum

kmo_portefeuille_New.pngCentexbel is door de Vlaamse en Waalse overheid erkend als opleidingscentrum - kmo-portefeuille - erkenningsnumer DV.O101549 - en chèques technologiques - en biedt een ruime waaier van algemene tot zeer specialistische opleidingen aan die u in staat stellen steeds de technologische evolutie op de voet te volgen om

cedeo.jpg

  • de vaardigheden van uw personeel uit te breiden
  • de knowhow van uw experts verder uit te diepen
  • de inzetbaarheid van uw werknemers te verhogen

Elke opleiding die door erkende dienstverleners (zoals Centexbel) wordt gegeven komt in aanmerking voor terugbetaling via de kmo-portefeuille.

Wettelijke bepaling

"De opleidingen van Centexbel komen in aanmerking voor de kmo-portefeuille en worden verstrekt met onrechtstreekse staatssteun. Hierdoor is de minimisregeling van toepassing. We verwijzen naar de verordening (EG) 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006. Deze verordening stelt dat het totale bedrag van de-minimissteun dat aan één onderneming wordt verleend nooit hoger mag zijn dan 200 000 EUR over een periode van drie opeenvolgende belastingsjaren. Indien dit plafond wordt overschreden, dient het totale bedrag van de prestaties betaald te worden, zonder aanspraak te maken op de onrechtstreekse staatsteun."

Seminaries, werkgroepen, informatiesessies...

Kennis, creativiteit en innovatie zijn sleutelbegrippen voor Centexbel. Om de recentste informatie uit onderzoek en diensten over te brengen aan hun partners organiseren de CENTEXBEL medewerkers op geregelde tijdstippen studienamiddagen, werkgroepen, informatievergaderingen, technische commissies... soms in samenwerking met andere kenniscentra.

Op onze website-agenda en via persoonlijke mailing brengen we u een maand op voorhand op de hoogte van het gedetailleerde dagprogramma van elke geplande sessie.

Bedrijfsinterne opleidingen

Centexbel organiseert bedrijfsinterne opleidingen op vraag van de bedrijven. Dit biedt het voordeel dat de kennisoverdracht zeer specifiek op uw bedrijf wordt toegespitst.

Voor meer informatie over voorwaarden en mogelijkheden voor uw bedrijf, contacteer Ann De Grijse - tel: 09/243 82 20

VME opleidingenreeks

Centexbel, Cobot, Febeltex, Unitex en Hogeschool Gent organiseren ieder jaar een bijscholingscyclus voor milieucoördinatoren.

Met dit initiatief willen deze textielpartners tegemoetkomen aan de vraag naar actuele en direct bruikbare informatie in het sterk evoluerend milieudomein. De praktijkgerichte sessies specifiek voor de textielsector kennen dan ook een blijvend succes.

Deze cyclus beantwoordt aan de verplichte bijscholing van milieucoördinatoren op basis van 30 uren per jaar. De deelnemers ontvangen een attest aan het einde van de cyclus.

Op de agenda vindt u het volledige programma terug.