Language

Oppervlaktefunctionalisering

Hyperfunctioneel textiel voor de meest diverse toepassingen

De toepassingsmogelijkheden van textiel zijn nauw verbonden met de (combinatie) van verschillende oppervlakte-eigenschappen waardoor het product heel aantrekkelijk is om in andere industriële sectoren te worden toegepast, gaande van bouwkunde, over automobiel tot chirurgie (zoals scaffolds voor de cultuur van lichaamseigen weefsels) en ruimtevaart.

Daarom bestudeert en evalueert Centexbel nieuwe technieken, materialen en additieven om de oppervlakte-eigenschappen van textiel voortdurend te verbeteren met het oog op hoogwaardige, innovatieve textielproducten voor nieuwe markten.

Textiel kan worden gefunctionaliseerd voor, tijdens en na verschillende productiefasen (extrusie, veredeling, coaten van weefsels, breisels en non-wovens).

De technieken die Centexbel onder de loep neemt hebben betrekking op zowel de extrusiefase als op milieuvriendelijke technieken om oppervlakken te behandelen en te coaten en de coatings energiezuinig te curen.

Voorbeelden:

  • gefunctionaliseerde hotmeltcoating voor de productie van vlamvertragend, antistatisch, en hydrofoob/oleofoob textiel met aanmaak van gefunctionaliseerde compounds
  • aanbrengen van hydrogelen die onder invloed van de temperatuur op een omkeerbare manier vocht opnemen of afgeven en daardoor de isolerende eigenschappen van textiel enorm verhogen voor toepassingen in beschermende kleding, matrastijk…
  • functionaliseren van garens en textieloppervlakken door additieven aan te brengen in de extrusie- en coatingformulaties, zoals ICP (instrinsiek geleidende polymeren) en carbon nanotubes voor een betere geleiding of nanozilverdeeltjes voor een antimicrobiële werking (zie hoofdstuk “nanomaterialen en nanotechnolgie”)