Language

Productcertificatie

Het wat en waarom van labels...

Labels worden om verschillende redenen toegepast. Enerzijds gebeurt dit op vrijwillige basis, anderzijds wordt dit contractueel afgesproken tussen producent en afnemer en ten slotte zijn er labels die wettelijk verplicht zijn.

Labels tonen het verschil

Door een label aan te brengen toont de fabrikant / invoerder aan dat voldaan wordt aan verschillende parameters met betrekking tot:

  • de samenstelling van het product (van vezel tot coating)
  • de aanwezigheid van bepaalde (ongewenste) stoffen: toxische stoffen zoals pesticiden, zware metalen, weekmakers, brandwerende producten...
  • het onderhoud/gebruik van het product tijdens zijn levensduur
  • het productieproces (procesvalidatie)

Bedrijven en andere betrokkenen (distributiesector, overheidsdiensten, onderhoudsbedrijven, consumenten...) kunnen terecht bij Centexbel voor :

  • meer informatie over het labellen
  • het definiëren van de onderhoud- of gebruiksvoorschriften
  • testen: Centexbel is een erkend test- en certificatiecentrum voor het testen en certificeren van producten en processen en voert testen uit in opdracht van de overheid, expeditiebedrijven, invoerders, producenten, consumenten, ... om de conformiteit van de producten met de vereisten opgelegd door de labels na te gaan.

Om een totale onpartijdigheid te garanderen en om elke vorm van belangenvermenging te voorkomen, sluiten we alle productontwikkeling uit in die domeinen die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

056-PROD_nl_0.jpg

Lijst van accreditaties voor certificatie onder BELAC 056 PROD

Certificaat Lidmaatschap Febelsafe 2017