Language

Onderzoeksprojecten

CarPVB or coating with recycled PVB

Centexbel and partners are looking for methods to recycle and reuse r-PVB in interesting new applications!

Polyvinyl butyral (PVB) is mainly used in the production of laminated safety glass. Each year, around 100 000 tonnes of PVB are being produced and processed into windshields. But until now, little or nothing is done with the heaps of PVB from all those broken windshields...

F³DPrint

The F³D Print project intends to develop and evaluate a very innovative process that will bring product customisation to the next level. The direct 3D printing of functional add-ons on textiles will introduce a more customer-specific approach.

PROBIOMESH

LogoProjets_PROBIOMESH_0.png

Leeftijd en opeenvolgende zwangerschappen beschadigen de bekkenbodemspieren en veroorzaakt genitale verzakking, een fenomeen dat één op drie vrouwen treft. In de regio België en Hauts-de-France vertaalt zich dat in meer dan 2 miljoen patiënten. Bij vrouwen van boven de 60 jaar loopt het aantal gevallen zelfs op tot 60%.

Mat4Rail

Designing the railway of the future: Fire resistant composite materials and smart modular design

mat4rail-logo-1_0.jpgInnovative materials and modular design for rolling stock are considered to become key to success in Europe’s railway industries.

Composite materials with their unique properties, such as lightness or reparability have demonstrated a high potential for lighter, more energy- and cost-efficient structural components in relevant sectors such as aeronautic or automotive industries.

Textile odour management - TOM

The reduction of bad odours on textiles is an important means to improve the wear comfort, product quality and lifetime of textile products, which are difficult to clean on a regular basis.

LIFE-FLAREX

life-flarex_0.png The project, carried out by a consortium of seven members, has the objective to reduce the impact of flame retardants used in the textile industry and their future alternatives, on the environment, human health and on the safety of industry workers by analysing their environmental impact and functionalities. LIFE-FLAREX will promote substitution within the European companies of the sector.

ECOXY

Fibre reinforced thermoset composites (FRTCs) are attractive materials for high demanding sectors, such as automotive or construction, because of their lightweight and excellent mechanical properties. However, the lack of reprocessability and difficulty for repairing and recycling significantly increases the overall material cost and causes grave environmental concerns. Additionally, the vast majority of polymer matrices and fibres used in their manufacturing are non-renewable fossil-derived materials or require high amounts of energy for their production.

FeneCom

The objective of the FeneCom project is to develop efficient methods to cure composites made from carbon, aramid and basalt and other composites containing non UV-transparent fibres.

MDTex

Op basis van het succes van het project INTERREG DIMETEX en van de onderstaande SWOT analyse, wenst het consortium in haar nieuw project verder te bouwen op deze resultaten door het actiegebied verder uit te breiden en nieuwe activiteiten te organiseren.

MARKERS

The evolution in product requirements resulted in the development of complex products made from different materials, which makes a homogenous separation difficult and expensive.

FIBFAB

FIBFAB - Industrialization of Biobased Textile Fabrics for Clothing Applications - aims at a successful industrial production of biodegradable and sustainable polylactic acid (PLA) based fabrics (wool/PLA and cotton/PLA) for clothing applications.

ECO-DWOR

ECO-DWOR will examine the use of various technologies for textile and leather finishing to replace C8 and other fluorocarbons. The implementation of alternative non-toxic repellents in finishing and low surface tension coatings will be evaluated according to their repellency, stain release and easy-clean behaviour.

KaRMA2020

According to European Commission, 13.1 million tons of poultry meat was produced in the European Union (EU-28) in 2014 with an estimated generation of 3.1 million tons feather waste. At present the majority of poultry feathers are converted into low nutritional value animal food or disposed in landfills, causing environmental and health hazards.

Innovatieve coatings

In Vlaanderen zijn heel wat sectoren actief in coatings. Diverse substraten worden gecoat: metaal, hout, kunststof, textiel, …

WearIT4Health

The objective of the project is to develop an innovative portable multi-sensor device for the medical surveillance of hospitalized patients (continuous measurement of vital and non-vital parameters) that must be comfortable for the hospital patient as well as compatible with the hospital’s computer system in the Meuse-Rhine region.

Libre

The use of carbon fiber (CF) based composites is of growing importance in many industrial applications with the current global market estimated at $28Bn. However, the current high cost, limited production capability in Europe and the use of petroleum-based polyacrylonitrile (PAN) as the precursor fiber (PF) from which the CF is ultimately derived, requires the development of innovative routes to industrial production.

RETEX

Het doel van het RETEX project bestaat erin de textielwaardeketen te structureren in het kader van de circulaire economie door:

  1. economische actoren ter beschikking stellen van de textielsector
  2. het beheersysteem van "einde levensduur textiel" te herbekijken
  3. de marktvraag te stimuleren van producten die gerecycleerde materialen bevatten.

BIOHARV

Mechanische energie-regeneratoren (MER) zijn hulpmiddelen om hernieuwbare elektriciteit te produceren aangepast aan de lage stroomsterktebatterijen gebruikt in verschillende elektronische toestellen, zoals smartphones.

TEXTOS

Het TEXTOS-project zal een innovatieve 3D-matrix ontwikkelen voor weefseltechnologie om weefselstructuren of van deficiënte organen te reconstrueren, te regenereren of te vervangen. Deze matrix bestaat uit dragermateriaal vervaardigd uit natuurlijke polymeren, afkomstig uit gewassen.

Elasto-Plast

Thermoplastische elastomeren (TPE), waaronder ook shape memory polymers, behoren tot een familie polymeren die heel wat mogelijkheden bieden maar tevens een hoge graad van competentie vergen om op een goede en oordeelkundige manier te verwerken als additief of als dusdanig.

RECY-COMPOSITE

Het project RECY-COMPOSITE biedt een antwoord op de uitdaging die de composietmaterialen stellen op het vlak van mechanische en chemische recyclage (pyrolyse en solvolyse) en van energierecuperatie indien recyclage niet haalbaar is. Het toegepast onderzoek wordt gevoerd op de productie-uitval van thermohardende composieten en op einde levensduur composieten in thermohardend en thermoplastisch materiaal.

Recysite

RECYSITE aims to demonstrate recyclability and reuse of a new generation of high performance fibre-reinforced thermoset composites from renewable resources (bio-waste)

BIOCOMPAL

Composieten zijn belangrijke materialen op het vlak van energiebesparing, recycling en milieubehoud. Er wordt verwacht dat de composietmarkt in de periode 2008-2020 jaarlijks zal verhogen met 15%. Composiete polymeermaterialen met lange vezelversterking zijn - dankzij hun gewichtsbesparing, betere specifieke sterkte, duurzaamheid, corrosiebestendigheid, en mogelijkheid omgevormd te worden tot complexe vormen - zeer aantrekkelijk voor toepassingen in de transportsector (auto, openbaar vervoer -bus, tram, trein, de ruimtevaart, scheepsbouw, ...). Dat is een dynamische industriële sector in Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen.

LUMINOPTEX

De jongste jaren groeit de interesse in de ontwikkeling van "smart textiles" en in de integratie van nieuwe functies rond energie. Deze nieuwe textielmaterialen kunnen een belangrijke rol spelen in de opslag en/of verwerking van energie of op het gebied van de informatie en communicatie. Textiel heeft enkele belangrijke voordelen: flexibiliteit, licht gewicht en breed toepassingsgebied zoals signalisatie (vlaggen, banners), en architecturale toepassingen in gebouwen (decoratieve stoffen, gordijnen, enz.)

PBSTex

The project will screen the application possibilities and preferred processing conditions of polybutylene succinate (a biobased polymer) in textile applications.

DURATEX

Het Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen "Duratex" project heeft tot doelstelling een vlekwerend en antimicrobieel textiel voor duurzame toepassingen in bouw en architectuur te ontwikkelen. De ontwikkelde methodologieën zullen beantwoorden aan de eisen van de textielindustrie (kost, productiesnelheid, complexe functionaliteiten). Bovendien zullen ze ecologisch verantwoord zijn en aangebracht kunnen worden met bestaande machines.

URBANREC

The project aims to improve the logistics and treatment of waste, such as furniture, mattresses, upholstery, textiles and plastic garden products by means of innovative and patented separating techniques that will generate a net profit of 225 euro per ton.

FuPLATex

The general objective of FuPLATex is to enable companies of the target group to develop market products made from renewable thermoplastics with a maximum added value. The main attention goes to highly sustainable products with additional functionalities.

BIO4Self

CENTEXBEL, the Belgian research centre for textiles and plastics, and IBA, the global leading supplier of electron beam and X-ray solutions for industrial applications, located in Ottignies-Louvain-la-Neuve, are the Belgian partners in BIO4SELF, the newly approved European Horizon 2020 project. CENTEXBEL and IBA will contribute to the development of novel PLA materials for composites together with their European consortium partners from 10 different countries.

FOCUS

The objective of FOCuS is the development of a new test method for the appearance change of rigid textile floor coverings.

Spun Eco Yarn

The project intends to increase the product range of spun PLA yarns and blend yarns and to improve their properties. Only if high-quality biobased yarns are obtained with properties comparable to non-biobased yarns, an increase of the implementation of biobased spun yarns in a number of applications can be expected.

Accelerate³

3D printen, ook wel additive manufacturing genoemd, nam de laatste jaren een hoge vlucht. Er bestaan heel wat 3D printtechnologieën zoals Fused Deposition Modeling (FDM), Digital Light Processing (DLP) en jetting. Dankzij deze technologieën kunnen allerhande producten geprint worden en is (dure en minder duurzame) assemblage niet meer nodig. Voor 3D printen is op de vrije markt echter slechts een beperkt aantal polymere printmaterialen beschikbaar. Een innovatieve doorontwikkeling van deze materialen dringt zich op. De behoefte aan biogebaseerde polymeren – als duurzame variant – is groot.

Atisol-C2C

Le projet ATISOLC2C a pour but d’élaborer et de mettre sur le marché une nouvelle membrane d’étanchéité à l’air auto-adhésive basée sur des matières végétales et/ou renouvelables, bénéficiant d’une certification "Cradle to Cradle".

De Blauwe Keten

In dit project, gesteund door Interreg V Vlaanderen-Nederland en de Provincie Oost-Vlaanderen, onderzoekt Centexbel de mogelijkheden om textiel blauw te verven op basis van natuurlijke verfstoffen uit micro-algen, ter vervanging van de kunstmatige verfstof Briljant Blauw (E133).

VALERIE Customer Value to Business Value

Van Customer Value naar Business Value: Succesvolle nieuwe of verbeterde producten en diensten ontwikkelen op basis van klanteninzichten, die een waarde creëren voor de klant en zakelijk succes genereren voor het bedrijf.

SeaRefinery

SeaRefinery will develop eco-friendly chemical and enzymatic processing technologies to extract and purify high value-added components such as antioxidants, antimicrobial components and hydrocolloids from cultivated seaweed species (e.g. Saccharina latissima) in an integrated biorefinery. Bioactive compounds, e.g. phlorotannins, fucoidan, and laminarin, will be selectively tested for bioactivity. In addition, laminarin and marine proteins will be tested in nutraceutical and selected food model systems.

Macobio

Le projet "Macobio : MAtériaux Composite BIOsourcés", fait partie du portefeuille FEDER 2014-2020 « Low Carbon Footprint Materials » et est orienté vers le développement de matériaux composites biosourcés à résines thermoplastique et thermodurcissables. La recherche s’attardera sur les points critiques liés à l’utilisation de produits biosourcés : la gestion thermique, la réologie, les interfaces fibres-matrices et les assemblages.

CELFI

Celfi promotes and supports the development, production, application and recycling of WPC by means of TECHNOLOGICAL CONSULTANCY about raw materials and auxiliaries, standards, test methods, application and assembling techniques related to WPC, about various application fields, including construction, furniture, decoration, transport, packaging and toys, and about recycling techniques and materials.

Groen bouwen

'Groene Infrastructuur (GI) kan wezenlijk bijdragen tot de verwezenlijking van veel van de voornaamste beleidsdoelstellingen van de EU. De beste manier waarop de EU de ontwikkeling van GI kan bevorderen, is het scheppen van een faciliterend kader om GI-projecten binnen de bestaande wettelijke, beleids- en financiële instrumenten aan te moedigen en te bevorderen. De lidstaten worden aangespoord om voort te bouwen op deze mogelijkheden teneinde de implementatie van GI te stimuleren en de voordelen ervan voor duurzame ontwikkeling te benutten.

Free Foaming

Om een competitief en ecologisch valabel antwoord te geven op de toenemende vraag naar opgeschuimde polymeerproducten (in isolatiematerialen, lichtere kunststoffen, …) is het noodzakelijk de schuimtechnologie en de daarbij gebruikte chemische stoffen te herbekijken.

PLAsticised

De belangrijkste doelstelling van PLAsticised is de ontwikkeling van geoptimaliseerde weekmakerformulaties in functie van de toepassing voor zowel bestaande PLA extrusietoepassingen als nieuw te ontwikkelen applicaties in coating, printing en hot-melt technologie.

PATECS

Patecs is a CORNET-IWT project aimed at promoting adhesion in textile composite structures.

Plasmatex

De industrie en de sector van de gezondheidszorg hebben nood aan een totaal nieuwe generatie van medische textiel- en kunststofmaterialen, zoals innovatieve materialen met controleerbare antibacteriële eigenschappen. De productie van dit soort materialen is echter bijzonder veeleisend. Daarom startte Centexbel met verschillende partners uit de academische wereld, uit het toegepast onderzoek en de industrie een Europees M-era SBO project, onder de naam PlasmaTex.

CareWare

Smart wearable sport and health solutions

ITEA Project 13034

FRoptiPLAST

Brandgevaar ontstaat wanneer de geschikte omstandigheden aanwezig zijn: brandbaar materiaal, zuurstof en ontstekingsbron. Kunststoffen ontbranden gemakkelijk, bereiken hoge temperaturen tijdens de verbranding en ze geven toxische gassen vrij.

AFFITEX: anti-fouling films on textiles

Fouling is the accumulation of unwanted material on surfaces. The fouling material can consist of either living organisms (biofouling) or a non-living substance (inorganic or organic).

System4Green

Because of the growing concern about the availability and sustainability of raw materials for various manufacturing processes, research & Development of raw materials and energy sources based on renewable resources have become a priority in Europe.

FDM4TP

Bij Fused Deposition Modelling (FDM) wordt het materiaal onder de vorm van kunststoffilamenten aangevoerd. Het filament wordt in een bewegende extrusiekop opgesmolten en selectief afgezet op de vorige laag.

Plast-i-Com

One of the biggest challenges of the industry is to produce in a sustainable way. As a consequence, the reduction, re-use, and upgrade of waste is becoming increasingly important. Moreover, the rising prices of raw materials are pushing the industry to economize on raw materials and energy.

MoTex: monitoring textiles

Sports or physical exercises are known to have a positive effect on chronic diseases such as obesity, diabetes, heart disease, depression, and osteoarthritis. In the prevention and rehabilitation of these chronic diseases it is important that the patient regularly and correctly performs specific exercises, as prescribed by a therapist. Therefore, it is important that the therapist knows whether the patient performs the exercises at home (adherence), and in which way he performs them (quality).

I-TEX

I-TEX richt zich hoofdzakelijk tot B2B textielbedrijven in Vlaanderen die de ambitie hebben om via e-commerce hun business model te transformeren. De transformatie gaat van een model waar producten worden verkocht via tussenschakels naar een business model waar de producten niet enkel via distributeurs, maar ook via e-commerce aan de eindklant worden verkocht.

InnoQuality

InnoQuality wil interieurtextielbedrijven ondersteunen aan de hand van een Inno-Guide. Deze Inno-Guide heeft als doel de innovatiestroom bij interieur textiel bedrijven te optimaliseren.

Blends4Innovation

The aim of the project “Blends 4 Innovation” is to broaden the research on intimate polymer blends in textiles and to demonstrate the value of polymer blends in the textile and composite markets. To this end, the use of polymer blends will be diversified to a larger range of polymer combinations and composition ratios.

SET: Save Energy in Textile SMEs

SET_final_report_cover.png The SET project has delivered its results in 12 languages. The SET scheme is based on a new software for companies to monitor their energy consumption, learn best practices, and benchmark their own energy performance with their competitors or similar companies.

PU4HQ

Polyurethane (PU) textile coatings are very versatile and used in various applications with high demanding requirements. For some applications, PU is the only appropriate coating material, thanks to the following properties:

  • ability to be used in dry-cleaning
  • low temperature flexibility
  • high mechanical properties (tensile and tear strength)
  • outstanding abrasion resistance
  • flexibility and softness

BIO-EOL

The interest in biopolymers is growing fast. Biopolymers such as TPS (thermoplastic starch), PLA, PHB find more and more industrial applications. While starch based products are most often used in packaging applications, the biopolyester are more often applied in higher value and more durable applications such as for instance technical textiles, or combined with natural fibres in biobased composites. Such types of applications are amongst others investigated in previous or running CORNET projects such as NATUREWINS and Biobased Self Reinforced composites (BIO-SRPC).

ResCoTex

Textiles are fulfilling relevant functions in different fields of application. High strength textiles in form of ropes, belts, nets, etc. are used in specific applications for securing objects or people. Examples are securing of cargo ladders, people on construction sites, heavy weight lifting belts and nets, and other applications like mountaineering ropes and parachute strings.

POWER

The dyeing of polyester textile materials, used commonly in automotive, with disperse dyes presents a number of practical problems to the textile industry. These problems are principally associated with unevenness, lack of reproducibility, and bare effects, essentially coming from the structural non-uniformities of the polyester yarns. During numerous manufacturing and processing steps prior to dyeing, this material is subjected to various thermo-mechanical treatments which may give rise to variations and non uniformities in structure.

BabyCareSleep

Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) is the highest cause of death in the post‐neonatal period (between the 2nd and 6th month of life). In Europe, each year 2400 infants still die of SIDS, an unexpected disease happening to infants who die in their sleep with no evidence of accidental asphysia, inflicted injury or organic disease; being a multifactorial syndrome mainly related to overheating, prolonged apnea, gastroesophageal reflux or inadequate bedding system and posture.

Eco-texnano

The objective of the project is to demonstrate and to improve the environmental performance of best innovative solutions that are emerging with regard to technical textiles that incorporates nanoparticles in textile finishing industries. Environmental, health and safety impacts will be assessed into its manufacturing operations, and the integration of green technologies will be highly encouraged. The term “green technologies” is defined as “manufacturing processes or product technologies that reduce pollution or waste, energy use and material use in comparison to the technologies that they replace”. The project will be focused on environmental sustainability, notably eco-design of textile finishing processes that incorporate nanoparticles for technical applications in textiles, as for example the biocide, sunscreen, fire-retardants/fireproof, abrasion -resistant, dirt-repellent, self-cleaning, antistatic or hydrophobic and oleophobic finish.

SustAffor

Planting trees in a more sustainable and efficient manner

Without adequate maintenance, a large part of newly planted or seeded trees will die. This maintenance is expensive and still makes use of unsustainable techniques such as herbicides, fossil fuels or petroleum-based products, and large volumes of water.

Multitexco

In the last decade, advanced textiles materials have been developed as a result of a number of research and innovation projects addressing in particular the construction sector, which represent one of the biggest markets for textile products.

SmartPro

Major trade fairs are showing an increasing number and variety of smart textile and wearable intelligence prototypes for all kinds of applications that will eventually alter our lives.

ALL4RESTgo2MARKET

Validation and commercialisation of improved solutions for rest systems from ALL4REST Project

The integrated solutions developed during the previous ALL4REST project (tactile/thermal comfort improvement, quantitative and qualitative evaluation of comfort or sleep quality) were based on new biofibres, the integration of thermoregulating systems, and on the use of new hotmelt adhesives, heatable textiles and microencapsulated scents for aromatherapy.

POLEOT

Electroluminescent light bulbs (EL) and organic led (OLED) are efficient, thin and eco-friendly light sources. The existing systems are usually based on hard glass sheets. Flexible lamps on thin metal of plastic foils are being investigated. However, they only allow a bent shape or show a poor mechanical strength.

LED-Cure

In times of rapidly increasing energy prices and growing eco-consciousness, textile finishing looks for modern, eco-friendly, energy and cost effective application and curing systems. To date, the textile industry still uses energy-consuming techniques for water and solvent removal and as well as for curing after (wet) chemical treatments.

Bio-SRPC

The interest in biopolymers is growing fast. Especially PLA finds interesting industrial applications, more and more in durable end products like technical textiles and not only in disposables. Previous research has shown that PLA fibres can be made to have very good mechanical properties, including high tenacity and a much higher elongation than neat PLA. The fact that there are multiple PLA grades with a range of melting points opens up the possibility of developing self-reinforced PLA composites, a domain which has previously not been explored.

Additive Manufacturing

Future key-technology to upgrade textiles and plastics processing

Additive Manufacturing (AM) is a term defining the production of tangible objects by means of digital tools. This approach, often called 3D-printing, differs in a radical manner from conventional production methods in that it produces the objects by the selective layering of materials instead of by machining or casting methods.

ProCOM

In samenwerking met Centexbel startte het Textiel onderzoeklabo TO2C van de vakgroep Mode-, textiel- en houttechnologie van de Hogeschool Gent op 1 februari 2013 het IWT TETRA-project ProCOM op. Zowel in de normalisatiecommissies, tijdens de productontwikkeling als bij de aankoop van werkkleding wordt te weinig aandacht besteed aan de comforteisen van de eindgebruiker. Ook het wassen/onderhoud heeft een grote invloed op zowel de kwaliteit als het comfort van werk- en beschermende kleding.

Bio-based antimicrobial coatings and finishes for textiles

The aim of Bio-AmiCoFitex is to develop bio-based antibacterial and antifungal textile finishes and coatings complying with the criteria of the new biocide regulation. Because the rules and procedures to introduce biocidal products on the market will become much stricter, the textile industry has to look for non-hazardous alternative biocides. Biocides are used to prevent the growth of microorganisms.

H/OPLA-3D

Hydrophobic/Oleophobic functionalisation via PLAsma polymerisation coating of 2D and 3D textile materials

Project goal:

hopla_0.png
Within H/OPLA, we will use plasma coating for hydrophobic and oleophobic coating of high added value textiles.
The novel approach will be research and developed for two types of products:

FR : Determination of Fire retardants in Textiles

Standards on fire retardancy and flammability are becoming increasingly severe because of the high number of lethal casualties due to fire. It is therefore of vital importance to add flame retardant products to textiles.

E-TEX

Textile products with electric functionalities are being marketed as “smart textiles”. The European standardisation organism, CEN, has installed a workgroup TC248/WG31 where experts discuss the standardisation proposals related to ‘smart textiles’. At this very moment, a new work task is examining and developing the standardisation of conductive textiles.

Smart@Fire

Integrated ICT Solutions for Smart Personal Protective Equipment for Fire Fighters and First Responders

Innovatief aanbesteden

Het hoofddoel van Smart@Fire is de verschillende EU producenten en andere stakeholders actief in het domein van ICT-gestuurde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) samen te brengen om een gemeenschappelijke PCP methodologie op te stellen en door te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke beperkingen en culturele verschillen van elk deelnemend land.

Fibriltex

The main goal of the project is to develop filaments and yarns with improved mechanical properties by introducing thermoplastic microfibrillar reinforcements. These structures can be obtained by melt-processing technologies of specialty polymer blends.

SUSTA-SMART

Several European FP6/FP7 smart textiles projects resulted in a variety of high market potential developments. Representative NMP projects are SAFE@SEA–advanced personal protective clothing; POLYTECT–smart textile materials for reinforcing and monitoring infrastructure and DEPHOTEX–flexible photovoltaic textiles.

ZEETEX

Vlaanderen en de Franse regio's Nord-Pas de Calais en Somme beschikken over een belangrijke maritieme industrie, met activiteiten over de hele wereld. Om de concurrentiepositie in de geglobaliseerde economie te versterken, zoekt deze industie naar mogelijkheden om synergieën te creëren met andere industriële sectoren. Dit is één van de doelstellingen van de Flemish Maritime Cluster FMC (Vlaanderen) en AQUIMER (Frankrijk).

De Blauwe Cirkel

Duurzaam hergebruik van water en valorisatie van reststromen

Omdat waterbronnen schaars zijn en omwille van de duurzaamheid gaan hoe langer hoe meer bedrijven over op "hergebruik" van water. Met de huidige behandelingstechnieken wordt maar een gedeelte van het water gerecupereerd.
Bovendien geeft dit aanleiding tot een concentraatstroom waarvoor steeds moeilijker een lozingsvergunning te verkrijgen is. Vooral het gebrek aan een geschikte verwerkingstechniek voor de concentraatstromen verhindert vaak de implementatie van een doorgedreven waterhergebruik.

Textile Dyeing in Ionic Liquids

Lately, the scientific as well as practical (application-oriented) interest in the so-called ionic liquids (IL) has been growing. IL represent an important class of materials, called “Green Solvents”. In general, IL are to be understood as ionic substances, that are already fluid from room temperature up to 120°C and that are often thermo-stable far beyond 200°C. IL excel by their extremely low vapour pressure, which makes them easy to handle in contrast to organic solvents.

FR4TEX

Brandvertragend textiel in 2015: hoe regelgeving, ecologie en economie verzoenen?

Normen voor brandvertraging en ontvlambaarheid worden steeds strenger omwille van het hoge aantal slachtoffers en de schade veroorzaakt door brand. Het toevoegen van vlamvertragers aan textiel is dan ook van essentieel belang. Het gebruik van brandvertragers wordt echter sterk aan banden gelegd om diverse redenen: strengere Europese regelgevingen (REACH, CLP), strengere eisen in het kader van ecolabelling (European Ecolabel, Oeko-Tex® 100…). Het spreekt voor zich dat de sector de alarmklok luidt en met hoogdringendheid vraagt om alternatieve producten en behandelingen te ontwikkelen die aan alle gestelde eisen voldoen.

DURBIO

Durable Biobased Plastics

Toepassing van biogebaseerde kunststoffen in extrusieprocessen voor duurzame eindproducten

Een succesvolle omschakeling van oliegebaseerde polymeren naar biopolymeren vereist dat de (mechanische) eigenschappen van de eindproducten kunnen wedijveren met die van synthetische polymeren en dat de stabiliteit van de producten over een langere periode kan worden gegarandeerd.

PowerWeave

The PowerWeave project will develop a fabric to harvest and store electrical energy within its fibrous matrix, to fulfil a need for an easily deformable, storable and transportable power supply.This will be achieved through the development of PV fibres and energy storage fibres integrated with control electronics into a textile.

S(P)EEDKITS

Rapid deployable kits as seeds for self-recovery

Most humanitarian organisations use stand-by emergency response units (ERU), to meet the immediate needs of people hit by disaster. Each ERU has a specific function, e.g. medical care, sanitation, energy provision, or water supply. S(P)EEDKITS aims at speeding up the emergency response and at providing the seeds for future development.

OXO-Tex

Development of a controlled degradation of synthetic or biopolymer textiles for special applications

The degradation of textile materials in carbon dioxide is an interesting route to resolve the end-of-life issues of a number of applications. In the case of agro- or geotextiles it is not always feasible to recover or remove the products in a quantative manner. For these applications natural fibres can be used, although their processing into specific structures is not so easy. Another alternative is the use of biopolymers but these materials do not always have the appropriate (bio)degradation profile either.

BARTEX: Barrier Properties

This project aims at the characterisation of barrier textiles in view of their classification, for a better and easier product selection by their users.

EnCoMed - Collagens for Medical Applications

Enzymatic functionalisation of collagens for medical applications

The aim of this precompetitive project is to develop new methods for the enzymatic functionalizing of native collagen structures and to use these structures as scaffolds in tissue engineering and drug delivery systems.

Pomelad

Development of improved PolyOlefin MELt ADhesion fibres and yarns and their implementation in textile applications

The control of the melting and weakening trajectory and the adhesion of polyolefin fibres is becoming more and more important for many textile applications. Examples can be found in composites, where the polyolefin fibres are compressed to a composite structure. In new type of composites, the matrix and the strengthening fibres are made from the same family of materials. The combinations of many polyolefin materials lead to various possibilities for different types of composites.

Phthalates in textiles

Development of test methods to determine phthalates in textiles

The coating of flexible PVC’s is an important industrial activity in the Belgian production of floor coverings, cables, tarpaulins, (car) seats, dashboards, sun visors, clothing and tapes. PVC owes its economic importance to its durability (very high stability), the relatively low costs and large production runs.

Green Nanomesh

Hernia operations are among the most common surgical procedures performed today with over 20 million cases annually worldwide. Hernia incidents are associated with pain and poor quality-of-life for the patient and lead to enormous healthcare costs, exceeding US $48 billion in the US annually.

SmartNets

With the SmartNets project, Centexbel wants to study SME networking for the development of new products. We work together with the Belgian partners LAMPE TEXTILES and DEVAN CHEMICALS and several other European partners.
SmartNets is a European FP7 project.

Nature Wins

Research for the development of fully renewable thermoplastic bio-composites

Europe has set forward a new goal: the development of composites based on (nearly) 100% renewable products. This implies that both the fibre reinforcement and the matrix fraction (thermoset or thermoplastic) have to be bio-based.

ALL4REST

Integrated solutions for an improved sleep quality

ALL4REST, is focused on the development of comfort‐improved sleep systems, using non‐obtrusive technologies promoting a deeper and better recovering sleep and preventing nocturnal awakenings. The successful solutions will reduce the number of awakenings and/or the time to fall sleep after an awakening and reduce sleep onset latency (the length of time that it takes to accomplish the transition from full wakefulness to sleep).

Bio-based Flexible Materials

Onderzoek naar de inzetbaarheid van biopolymeren in textiel- en verpakkingstoepassingen

Biopolymeren zijn tijdens de jongste jaren een zeer actueel thema geworden en winnen ook in de Europese textielsector steeds meer aan belang. Daarom heeft Euratex ze opgenomen in de ‘strategische onderzoeksagenda’ voor textiel.

Place-IT

PLACEit_logo-new_201006_small.pngImagine a lamp that is not fixed to the ceiling, but that can be designed into any shape, or even blend into the surroundings. This would give a tremendous design freedom. Think of curtains that emit light to mimic the natural, daytime situation, children with illuminating jackets to safely bike home from school, or even bandages that shine light on the body to treat skin diseases or for infrared massage.

Hybritex: Eco-efficiënte hybride coatings

De voortschrijdende globalisering heeft de Europese textielindustrie ertoe aangezet nieuwe technologieën aan te wenden om kostenefficiënt te kunnen blijven binnen de sector. Eén van deze ontwikkelingen is de toepasing van dunne silaanfinishes op textiel, een ontwikkeling uit het voorbije decennia. Onder de uitzonderlijke eigenschappen van deze (gefunctionaliseerde) finishes rekenen we een verhoogde abrasieweerstand en omnifobiciteit (afstoten van zowel water als olie).

Bacteriosafe

The aim of the Bacteriosafe consortium is to construct, test and develop a unique active wound dressing, which incorporates novel colourimetric sensor and active therapeutic processes for detecting and counteracting pathogenic bacteria in wounds.

Carbon nanotubes II

Het doel van het onderzoek is tweeledig: enerzijds kennisopbouw om de uitzonderlijke eigenschappen van CNTs optimaal in te zetten in textieltoepassingen, anderzijds tegemoet komen aan de groeiende behoefte aan gemakkelijk te verwerken textiel met een hoge én duurzame geleiding.

Ovart: assembly of artificial ovary

Assembly of an artificial ovary combining isolated human ovarian follicles, fibrin and a textile pocket

The objective of this project is the development of a 3D biodegradable matrix allowing the graft of autologous ovarian tissue or isolated follicles in patients with impaired fertility following a gonadotoxic treatment. This biofunctional fibrin-based matrix will limit the follicular loss due to post-transplant ischemic stress and will help to induce the formation of an extracellular ovarian-like matrix by promoting cell migration, cell proliferation and vascularization.

FAFEX: veredeling van de vezel tijdens extrusie

De doelstelling van het project FAFEX is om in een vroegere processtap de veredeling te laten plaatsvinden - met name tijdens de garenproductie - door een waterige polymeeroplossing op de oppervlakte van het filament aan te brengen tijdens het smeltspinnen.

CleanCloth: Antibacterial Cloth Based on Microfibre

In the CleanCloth project, we propose to develop a superior cleaning cloth with constant and continuous antibacterial effect, ensuring that no bacteria is left in the cloth and making bacterial re-growth impossible, without need for special and time-consuming hygiene procedures. This will be accomplished by a unique technology with antibacterial agent integrated into the microfiber of the cloth. The advances in this technology will allow significant reduction of cross-contamination and bacterial regrowth. Infectious diseases arising in the home setting are a significant concern.

Safe@Sea

The main objective of Safe@Sea is to develop a new generation of advanced personal protective clothing for the fishing industry that will lead to a significant increase in safety without reducing work performance.

Cilab: composite innovation laboratory

CILAB (Composite Innovation LABoratory) is a 4 years project dedicated to innovation in the field of composite materials and structures including research, development and improvement of manufacturing processes (eg. liquid resin infusion, vacuum assisted processes, hybrid composites - continuous fibres and short fibres - with thermoplastic matrices, braided structures, ...), materials (eg. bio-composites), non destructive inspection techniques (eg.

Weerstand van medisch textiel tegen bacteriën

Opdat de markt kan blijven groeien, moet men beschikken over goede (dus reproduceerbare) normen voor medisch textiel, en meer bepaald voor textiel gebruikt in operatiekwartieren dat onderworpen is aan de Europese regelgeving. Textielmaterialen gebruikt in operatiekwartieren worden beschouwd als medische hulpmiddelen en moeten daarom beantwoorden aan bepaalde eisen (EN 13795) in het kader van de CE-markering.

Vezelversterkte thermoplastische kunststoffen

Vezelversterkte kunststoffen (of composieten) worden wereldwijd in steeds meer producten toegepast.

Novel Temperature Regulating Fibres and Garments

NoTeReFiGa aims at developing novel temperature regulating fibres and innovative textile products for thermal management, selected by the SME segment of the European textile industry. The temperature regulating effect will be realised by incorporating large amounts of phase changing materials (PCM) into textile fibres.

WOODY

Currently the world of polymeric composite materials is exclusively based on fossil derived components. This fact represents a strong issue, as the non-renewable global oil resources are being exploited year after year, also as a consequence of the ever growing demand for plastics engineering materials. As a concrete answer to the increasing volumes of building and construction materials processed and transformed by industry in almost all sectors, renewable resources need to be exploited in order to reduce the depletion of oil reservoirs, and the associated ecological issues deriving, provided they can grant quality standards comparable with the currently available materials.

Dimetex: DIspositifs MEdicaux TEXtiles

DIMETEX kadert in een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma rond textiel, Interreg IV en verzamelt spelers uit Wallonië in België en uit de regio’s Nord Pas de Calais en Picardië in Frankrijk.

Medisch textiel is een van de belangrijkste segmenten met sterke troeven die een grote aantrekkingskracht uitoefent op producenten van technisch textiel.

Envimedia

Envimedia/ Platform for health and environment

envimedia.jpgOpen platform integrating lasers, sensors, technological components and systems for the detection, measurement and recognition for air quality monitoring, noise pollution monitoring, healthcare monitoring of the elderly at home, imaging and medical care.

Monsotex: Slaapbewaking via intelligent textiel

3 tot 4% van de bevolking lijdt aan slaapstoornissen, met vaak ernstige gevolgen voor de gezondheid.

Het MONSOTEX project heeft tot doel een systeem op punt te stellen voor slaapbewaking (op afstand), gebaseerd op intelligent textiel met verschillende ingebouwde psychometrische sensoren (elektrocardiogram, ademhaling, temperatuur...).

MEDIATIC: Textiel met geïntegreerde sensoren

Textiel met verschillende geïntegreerde sensoren voor comfortbeoordeling, gezondheidsbewaking op afstand en thuisverpleging