Language

Accelerate³

3D printen, ook wel additive manufacturing genoemd, nam de laatste jaren een hoge vlucht. Er bestaan heel wat 3D printtechnologieën zoals Fused Deposition Modeling (FDM), Digital Light Processing (DLP) en jetting. Dankzij deze technologieën kunnen allerhande producten geprint worden en is (dure en minder duurzame) assemblage niet meer nodig. Voor 3D printen is op de vrije markt echter slechts een beperkt aantal polymere printmaterialen beschikbaar. Een innovatieve doorontwikkeling van deze materialen dringt zich op. De behoefte aan biogebaseerde polymeren – als duurzame variant – is groot.

logopartners.png

‘Accelerate³’ wil de specifieke expertise uit Nederlands Limburg en West-Vlaanderen samenbrengen zodat de nodige kennis en testinfrastructuur structureel gebundeld kan worden. Beide regio’s staan in voor deze sector en kennen een gelijkaardig economisch weefsel dat voor het merendeel bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast worden ze met soortgelijke uitdagingen geconfronteerd en zijn ze in eenzelfde inhoudelijk domein actief, met complementaire specialisaties. De grensoverschrijdende samenwerking tussen West-Vlaanderen en (Nederlands) Limburg biedt dan ook de ideale gelegenheid om kennis, infrastructuur en netwerk in beide regio’s gevoelig uit te breiden.

Dankzij de grensoverschrijdende clustering kunnen de KMO’s en MKB’s in beide regio’s groeien. Verscheidene sectoren van zowel materiaalbedrijven, productie en software zullen baat hebben bij ‘Accelerate³’.

Project voortuitgang

In het kader van het Accelerate³ project investeerde Centexbel in de Arburg Freeformer technologie voor Additive Manufacturing (3D Printing). De Freeformer is sinds de zomer van 2017 operationeel en versterkt de infrastructuur in Centexbel-VKC in Kortrijk op gebied van polymeerverwerking voor textiel- en kunststofapplicaties.

Via laagsgewijze depositie van kunststoffen (Additive Manufacturing) kunnen veel sneller prototypes en kleine series geproduceerd worden. Specifiek aan de Freeformer technologie is de verwerking rechtstreeks vanuit kunststofgranulaten. Om een zo breed mogelijk gamma aan kunststoffen te kunnen verwerken worden binnen de activiteiten van Centexbel materiaalontwikkelingen en definiëring van de processingcondities uitgevoerd. Daarmee wordt dit toestel inzetbaar voor prototyping en onderzoek in functie van industriële partners. De Freeformer wordt eveneens ingezet in het lopende onderzoek naar het functionaliseren van conventioneel geproduceerd textiel en kunststoffen, via rechtstreeks printen op bestaande structuren.

freeformer_0.jpg
Freeformer (c) Arburg

In een volgende fase zal Centexbel investeren in een nieuwe monofilamentlijn om de ontwikkeling van innovatieve (biogebaseerde) filamenten voor 3D Printen verder uit te breiden.

Project website

Projectfiche: 
Contactpersonen: 
Startdatum: 
01 Jan 2016
Einddatum: 
31 Dec 2018